Film: Jobba på specialskola

Jobba i specialskola

Vill du arbeta för att alla barn och elever på specialskolan ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning? Som medarbetare på specialskolan är ditt viktigaste uppdrag att erbjuda elever som går på våra skolor en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.

Ditt viktigaste uppdrag som medarbetare hos oss

Som medarbetare hos oss är ditt viktigaste uppdrag att göra utbildningen och lärmiljöerna tillgängliga för våra elever. Vi arbetar ständigt med att utvärdera och utveckla tillgängligheten i våra lärmiljöer och använder olika språk-, kommunikations- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen i enlighet med målen i läroplanen för specialskolan.

Exempel på yrkesgrupper på våra skolor

Hos oss arbetar bland annat lärare, speciallärare, specialpedagoger, lärare i fritidshem, kuratorer, elevassistenter, psykologer, logopeder, skolsköterskor, skolläkare och boendepersonal. Vi har även teckenspråkstolkar, administratörer, samordnare, och andra tjänster inom skolutvecklings- och skolstödsenheter. Tillsammans bidrar vi alla till att våra elever ska få en likvärdig utbildning.

Det här erbjuder vi dig som medarbetare i specialskolan

Förutom att du får jobba med ett av Skolsveriges viktigaste uppdrag erbjuder vi:

  • En spännande och stimulerande arbetsplats där du har möjlighet att göra skillnad för våra elever.
  • Ett meningsfullt pedagogiskt arbete.
  • Professionell utveckling i ditt yrke med goda möjligheter till kompetensutveckling och individuell lönesättning.
  • Möjlighet till handledning och stöd av skolans elevhälsa.

Mer om vårt erbjudande till medarbetare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Så här går undervisningen till i specialskolan

Hur undervisningen går till i specialskolan beror på vilken målgrupp vi arbetar med. Det som är gemensamt för alla våra specialskolor är att vi jobbar med språk och kommunikation på olika sätt. Det är också självklart med ett individuellt anpassat stöd. Alla elever i specialskolan har behov av ett välutformat stöd och därför har personalen i specialskolan ett tätt samarbete runt varje elev.

Mer om hur undervisningen går till för respektive målgrupp samt vilka skolor vi har:

Möt specialskolornas medarbetare
Publicerat måndag 18 september 2023