Om oss

Jobba i specialskola

Vill du arbeta för att alla barn och elever på SPSM:s specialskolor ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning? Våra medarbetare på specialskolan har uppdraget att erbjuda eleverna som går på våra skolor en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.

På bilden är det en kvinna till höger som ler mot kameran. Hon har en röd t-shirt med ett tryck som lyder "Jag räknar med mig." till vänster om kvinnan är det en blå bakgrund med text. Den texten lyder "Tillsammans gör vi skoltiden till vad den ska vara, ett livslångt lärande."

Ditt viktigaste uppdrag som medarbetare hos oss

Som medarbetare hos oss är ditt viktigaste uppdrag att göra utbildningen och lärmiljöerna tillgängliga för våra elever. Vi arbetar ständigt med att utvärdera och utveckla tillgängligheten i våra lärmiljöer och använder olika språk-, kommunikations- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen i enlighet med målen i läroplanen för specialskolan.

Exempel på yrkesgrupper på våra skolor

Hos oss arbetar bland annat lärare, speciallärare, specialpedagoger, lärare i fritidshem, kuratorer, elevassistenter, psykologer, logopeder, skolsköterskor, skolläkare och boendepersonal. Vi har även teckenspråkstolkar, administratörer, samordnare, och andra tjänster inom skolutvecklings- och skolstödsenheter. Tillsammans bidrar vi alla till att våra elever ska få en likvärdig utbildning.

Det här erbjuder vi dig som medarbetare i specialskolan

Förutom att du får jobba med ett av skolsveriges viktigaste uppdrag erbjuder vi:

  • En spännande och stimulerande arbetsplats där du har möjlighet att göra skillnad för våra elever.
  • Ett meningsfullt pedagogiskt arbete.
  • Professionell utveckling i ditt yrke med goda möjligheter till kompetensutveckling och individuell lönesättning.
  • Möjlighet till handledning och stöd av skolans elevhälsa.

Mer om vårt erbjudande till medarbetare

Så här går undervisningen till i specialskolan

Hur undervisningen går till i specialskolan beror på vilken målgrupp vi arbetar med. Det som är gemensamt för alla våra specialskolor är att vi jobbar med språk och kommunikation på olika sätt. Det är också självklart med ett individuellt anpassat stöd. Alla elever i specialskolan har behov av ett välutformat stöd och därför har personalen i specialskolan ett tätt samarbete runt varje elev.

Mer om undervisningen för respektive målgrupp och vilka skolor vi har:

Publicerat 2024-04-22