Om oss

Verksamhetsområde Kunskapsutveckling

Verksamhetsområde Kunskapsutveckling fokuserar på att förbättra kunskapen inom specialpedagogik genom att samla och sprida forskning inom området samt att ta till vara på fördelarna med digitalisering.

Chef för verksamhetsområdet (Vakant).

Verksamhetsområde Kunskapsutveckling består av följande enheter:

Analys- och utvecklingsenheten

Analys- och utvecklingsenheten samordnar arbetet kring forskning och utveckling (FoU) i myndigheten och ansvarar för externa kontakter inom detta område.

Nina Karnehed är chef för Analys- och utvecklingsenheten.

Digitaliseringsenheten

Digitaliseringsenheten ansvarar för att analysera, utveckla och stärka myndighetens förmåga inom digitalisering.

Maria Jonsson är chef för Digitaliseringsenheten.

Publicerat 2023-07-01