Om oss

För leverantörer

Som leverantör till Specialpedagogiska skolmyndigheten är du med och bidrar till allas rätt till utbildning på sina egna villkor oavsett funktionsnedsättning. 

Vi ställer krav på att leverantörens verksamhet uppfyller grundläggande sociala krav och att den uppfyller i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Dessa krav gäller även eventuella underleverantörer. Vi följer därför löpande upp våra leverantörer i ett samarbete med Skatteverket.

Vi registrerar och hanterar personuppgifter om kontaktpersoner hos våra leverantörer i ett leverantörs- och avtalsregister.

Mer information om hur myndigheten hanterar personuppgifter

Publicerat 2023-12-27