Svenskt teckenspråk

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Kontakt

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Du når oss på telefon 010 473 50 00
eller texttelefon: 010 473 68 00
E-post: spsm@spsm.se

Publicerat måndag 8 maj 2023