Om oss

Meänkieli

Spesiaalipedagookinen kouluhallinto (SPSM) tekkee töitä ette lapsile, nuorile ja täysile, riippumatta toimintakykyä, annethaan maholisuuksia ette saavuttaa tavoitheet heän koulutukselle.

Sen met tehemä spesiaalipedagookisella tuela, kouluttamisella spesiaalikouluissa, oppimateriaalila jokka oon saatavissa ja valtionavustuksella.

Kontakti

Spesiaalipedagookinen kouluhallinto/ Specialpedagogiska skolmyndigheten

Sie saat meän kansa yhtheyttä telefoonila 010 473 50 00

elikkä tekstitelefoonila:010 473 68 00

Sähköposti: spsm@spsm.se

Publicerat 2021-06-08