Om oss

Erbjudande till medarbetare

Specialpedagogiska skolmyndigheten är en expertmyndighet som finns spridd över hela landet. Vi gör skillnad lokalt genom att använda våra olika resurser och genom att samverka med andra.

Här kan du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning. Att jobba på SPSM innebär att du arbetar med ett av Sveriges viktigaste skoluppdrag – allas rätt till en likvärdig utbildning oavsett funktionsnedsättning. 

  • Du bidrar till samhällsutvecklingen eftersom arbetet hos oss har en tydlig samhällsfunktion. SPSM är en grundpelare för en likvärdig utbildning oavsett funktionsnedsättning i Sverige
  • Du uppmuntras till ständigt lärande inom specialpedagogik, eftersom jobbet är både varierande och utmanande arbete. Det finns stor potential att utvecklas oavsett vad du jobbar med hos oss.
  • Du gör skillnad på riktigt! Här får du möjligheten att få vara med och påverka på riktigt, både lokalt och på nationell nivå.

Det här erbjuder vi dig som medarbetare:

Spännande och stimulerande arbetsplats

Vi finns i hela landet och vi är cirka 1 300 medarbetare fördelade på 20 orter. Vårt mål är att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska få förutsättningar att lära utifrån sina egna förutsättningar och nå målen med sin utbildning. Vi ger specialpedagogiskt stöd i form av rådgivning och specialpedagogisk utredning, information och utbildning till förskolor och skolverksamheter över hela Sverige. Vi arrangerar kompetensutveckling i form av tematräffar och kurser, både nätbaserade och på olika platser i landet, samt även konferenser.

På uppdrag av staten driver vi flera specialskolor runtom i landet för elever med olika funktionsnedsättningar. Skolorna lär ut samma saker som grundskolan gör, men på ett sätt som är anpassat till eleverna och deras förutsättningar. Här finns till exempel teckenspråkiga lärare med specialistkompetens, synanpassad utbildning och lärverktyg som gör det lättare att förstå och lära.

Dessutom ger SPSM ut egna läromedel och fördelar statsbidrag, så kallade SIS-medel, för särskilda insatser i skolan. Syftet är att stimulera och utveckla tillgängliga lärmiljöer för elever med funktionsnedsättning.

Kompetensutveckling

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Därför arbetar vi aktivt och medvetet med kompetensförsörjning där vi skapar utvecklingsmöjligheter med tydliga karriärvägar och tillämpar individuell lönesättning.

Flexibla arbetstider och arbetsformer

För stora delar av våra anställda innehåller arbetstidsavtalet flextid. Flextiden går att använda på morgonen, vid lunch, vid hemgång och vid tjänsteresa utanför ordinarie arbetstid. 

Det finns möjlighet att teckna en distansöverenskommelse för att arbeta hemifrån upp till 50 procent av arbetstiden. Detta gäller i verksamheter där det är möjligt att arbeta på distans.  

Friskvårdsbidrag

På vår myndighet tycker vi att en god hälsa är viktig. För att uppmuntra och ge möjlighet till att regelbundet delta i hälsofrämjande aktiviteter har vi möjlighet att utnyttja en friskvårdstimme per vecka. Vi har också friskvårdsbidrag. I kombination med en friskvårdstimme i veckan har vi 1 500 kr i friskvårdsbidrag, och utan friskvårdstimme 3 000 kr i friskvårdsbidrag. Förhoppningen är friskvårdsbidraget ska bidra till ett ökat välbefinnande, ett friskare liv och minska arbetsskador.

Semester

Hur lång semester du har rätt till beror på ditt arbetstidsavtal och din ålder. Vi tillämpar statens villkorsavtal vad gäller semesterrätt och myndigheten har olika avtal för olika tjänster. Vårt vanligaste semesteravtal innebär 28 semesterdagar upp till 29 års ålder. Från och med det år du fyller 30 år har du 31 semesterdagar och från och med det år du fyller 40 år har du 35 semesterdagar. Vi tillämpar alltid möjligheten till förskottssemester, även om du söker en lärartjänst hos oss med ferieanställning.

Föräldralön

Om du är föräldraledig och får ersättning från Försäkringskassan betalar vi en kompletterande ersättning så att du får sammanlagt cirka 90 procent av din lön under större delen av ledigheten. Och det lämnas för högst för 360 dagar. För lärare med ferietjänst gäller särskilda regler.

Förkortad arbetstid för föräldrar

Alla som har barn har rätt till förkortad arbetstid till dess att barnet fyller 8 år. Om du jobbar hos oss har du dessutom möjlighet att ansöka om deltid till och med utgången av det skolår då ditt barn fyller 12 år.

Ersättning för sjukvårds- och läkemedelskostnader

Du har möjlighet att gå på läkarbesök eller akuta tandläkarbesök på betald arbetstid. Du kan också få ersättning för en del av läkarkostnaderna, sjukgymnastik samt ersättning för sjukhusvård och receptbelagd medicin. Ersättning för tandvård i form av oralkirurgisk behandling och psykologbehandling ges också. 

Kollektivavtal, försäkringar och trygghet

Du har kollektivavtalad tjänstepension, grupplivförsäkring, kompletterande ersättning vid olycksfall och arbetsskada. Vi erbjuder också stöd och hjälp via Trygghetsstiftelsen i händelse av arbetsbrist.

Flexibel pension 

Flexpension ger möjlighet till ett mer flexibelt pensionsuttag.  

Publicerat 2024-04-24