Barnen pysslar vid ett bord.

Stöd finns för ditt arbete med barns rättigheter

SPSM strävar aktivt efter att främja efterlevnaden av Barnkonventionen bland skolor och huvudmän. Ta del av vårt stöd så arbetar vi tillsammans för att ge alla barn och elever möjlighet att utvecklas och lära.

Pia Persson är verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor på SPSM. Hon berättar att vi vet att barn med funktionsnedsättning är en grupp som inte får likvärdiga förutsättningar i dag.

– Vi behöver alla främja efterlevnaden av Barnkonventionen så att barn med funktionsnedsättningar kan ta del av utbildningen fullt ut och att ingen missgynnas. Vårt stöd skapar möjligheter för skolor att ge en utbildning utifrån barns olika förutsättningar, säger Pia Persson.

Riksrevisionen har granskat SPSM:s rättighetsarbete

Barnens rättigheter är prioriterade frågor på SPSM. Det syns också i Riksrevisionens granskning av några utvalda myndigheters insatser för att stärka efterlevnaden av Barnkonventionen. Rapporten finns på Riksrevisionens webbplats.

I granskningen framgår bland annat att SPSM strävar aktivt efter att främja efterlevnaden av Barnkonventionen bland skolor och huvudmän.

– Det behövs en hög medvetenhet om barns rättigheter både i skolorna och hos dem som leder och styr verksamheten. Vårt uppdrag är att stödja förskolor och skolor så att barn och elever med funktionsnedsättning får en utbildning av god kvalitet, säger Pia Persson.

Vilket stöd finns hos SPSM?

Se SPSM:s stöd inom barns och elevers rättigheter och skolutveckling här på spsm.se.

Ta del av vårt stöd när du arbetar med barns rättigheter

Barn-konventionen är viktig.
Skolor och huvud-män ska följa den.
Vi på SPSM hjälper till med det.
Ta del av vårt stöd!
Då arbetar vi tillsammans
för att alla barn och elever
ska få utvecklas och lära. 

SPSM = Special-pedagogiska skol-myndigheten.

Det här är viktigt för barn
med funktions-nedsättningar

Pia Persson ansvarar för
frågor som rättvisa.
Hon jobbar på SPSM.

– Vi vet att barn med funktionsnedsättning
inte får likvärdiga förutsättningar idag,
säger Pia. 

Det är inte bra.
Alla får alltså inte
samma möjligheter i skolan.

– Alla barn ska kunna
ta del av utbildningen fullt ut.
Det får inte vara orättvist.
Vi behöver därför alla
följa Barnkonventionen.

SPSM har stöd till skolor. 

– Skolor ska ge en utbildning
utifrån barns olika förutsättningar.
Vårt stöd gör det möjligt,
säger Pia. 

Riks-revisionen har kollat
vårt arbete med rättigheter

SPSM jobbar mycket
med barns rättigheter.
Riksrevisionen har granskat arbetet.
I rapporten skriver de
att SPSM gör ett bra jobb.

– Skolorna behöver känna till
barns rättigheter.

De som leder och styr skolorna
måste känna till det
mycket väl,
säger Pia.

Det här gäller för-skolor också.

– Vårt uppdrag är att stödja
förskolor och skolor.
Så att barn och elever
med funktionsnedsättning
får en bra utbildning. 

Om du vill kan du läsa rapporten.
Den finns på 
Riksrevisionens hemsida

Det här stödet finns hos SPSM

Läs mer om stöd
på vår hemsida.

Publicerat torsdag 28 mars 2024