Råd för utveckling av ett alternativt kommunikationssätt

Språk och kommunikation är avgörande för lärande och social utveckling. Hur kan du som lärare se till att elever som har ett alternativt kommunikationssätt ges möjligheter att utveckla sitt språk? 

Isabel Olsson är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon har ett särskilt fokus på rätten till språk och kommunikation ger några goda råd. 

– Det första du som lärare måste göra är att fundera på den språkliga normen i ditt klassrum. Om det talade språket är norm kommer det att bli svårt att få in ett alternativt kommunikationssätt. Det måste också ingå i normen. 

Agera modell och var aktiv

Elever måste kunna använda språk i många olika situationer, till exempel för att reflektera och argumentera. För att utveckla sitt språk behöver vi alla språkliga förebilder och möjligheter att imitera. 

– Du som lärare behöver därför agera modell, aktivt använda det alternativa kommunikationssättet och ligga steget före för att kunna utmana eleven. För eleven behöver stöd i att utveckla sitt ordförråd. 

Var uppmärksam på den språkliga miljön

Om en elev i klassen är ensam om sitt kommunikationssätt kan bland annat leksituationer bli utmanande. 

– Hur tar man kontakt för att starta eller komma in i en lek om man till exempel använder en pratkarta? Det behöver eleverna få lära sig. Och var uppmärksam på om en elev ofta blir frustrerad, går undan eller blir ledsen i kommunikativa situationer. Det kan bero på att den språkliga miljön är otillgänglig för eleven. 

Ha tålamod

Det sista rådet från Isabel handlar om tålamod i kommunikationen. 

– Eleven kan behöva processa sitt svar en stund. Vänta så länge du kan och sen väntar du lite till!

Artikeln är tidigare publicerad i Lika värde nummer 2, 2022.

Läs mer om AKK

På våra webbsidor om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) kan du läsa mer om olika AKK-sätt. Där finns även länkar till andra organisationer som arbetar med och ger stöd i frågor kring AKK.

Publicerat torsdag 30 juni 2022