Två personer diskuterar

Korta råd om arbetet med övergångar

Det kan vara både spännande och svårt att byta till en ny förskola eller skola. Vad är viktigt att göra när övergången berör barn och elever med funktionsnedsättning? Ulrika Bengtsson, rådgivare på SPSM ger några råd.

Gör en övergångsplan

Ulrikas första råd handlar om att göra en övergångsplan som utgår från en kartläggning av elevens behov i social, pedagogisk och fysisk lärmiljö. 

– I kartläggningen ska både utmaningar och det som fungerar bra i olika sammanhang beskrivas. Om det finns arbetssätt som fungerat framgångsrikt i förskolan, skolan eller på fritidshemmet behöver det förmedlas vidare. Ta med allt som kan underlätta övergången.

Börja planera i god tid

Det andra rådet är att börja planera övergången i god tid. Kontakta rektor, speciallärare, specialpedagog, ansvariga pedagoger och andra som ska delta. Låt elev och vårdnadshavare ge sitt medgivande till att skolan lämnar över information. 

– Börja när det finns en tydlig mottagare. Den nya förskolan eller skolan behöver tid att förbereda för att stödet ska fungera. Lyssna på vårdnadshavarna, som är viktiga för att det ska fungera och behöver känna sig trygga. Överlämningen kan ske i steg, särskilt om många personer är involverade. Håll sedan öppet för att återkomma med frågor. 

Ta reda på barnets eller elevens tankar

– De har ofta en bild av hur det kommer att se ut och hur det ska fungera. Samtala om vad skoldagarna och tiden på fritidshemmet ska innehålla. Äldre elever kan ofta förklara vad som funkar bra för dem. Visa skolmiljön, träffa viktiga pedagoger och visa klasskamrater, det kan räcka med en bild på dem.

Tips och råd när barn ska byta till ny förskola eller skola

Det kan vara spännande
att byta till en ny förskola eller skola.
Men det kan vara svårt också.
Vad är viktigt att tänka på?
Hur gör du så att över-gången blir bra
för barn och elever
med funktions-nedsättning? 

Ulrika Bengtsson är råd-givare
på Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Hon ger dig några korta råd. 

Gör en övergångs-plan

Vad behöver eleven
för att det ska bli bra i skolan?
Gör en plan för övergången
till den nya skolan eller förskolan.

Utgå från en kartläggning
av elevens behov i lär-miljön.

Vad behöver eleven för att 

  • fungera bra med andra? 
  • lära sig så mycket som möjligt?
  • klass-rum, skol-gård och annat
    ska funka bra?

– Skriv ner det som är svårt för eleven.
Men lika viktigt:
Skriv ner det som fungerar bra!

Om det finns arbets-sätt
som fungerat bra
behöver du berätta om det.

Ta med allt som kan göra
att övergången blir lättare.

Börja planera i god tid

Kontakta nya skolan,
till exempel:

  • rektor.
  • special-lärare.
  • special-pedagog.
  • ansvariga pedagoger.

Fråga eleven och föräldrar
om du får lämna över
informationen.

Börja planera övergången i god tid. 

– Den nya förskolan eller skolan
behöver tid att förbereda
för att stödet ska fungera. 

Föräldrarna är också viktiga
för att det ska fungera för barnet.
De behöver känna sig trygga.
Lyssna på dem.

Du kan göra överlämningen i steg.
Och låt de nya personerna
ställa frågor även senare.

Ta reda på hur barnet tänker

Barn och elever har ofta
en egen bild av
hur det ska vara.

Fråga dem!

– Diskutera med eleverna.
Hur vill de att skol-dagarna ska vara?
Hur vill de att det ska vara
på fritids?

Äldre elever kan ofta förklara
vad som funkar bra för dem. 

– Visa skol-miljön.
Träffa viktiga pedagoger.
Och visa klass-kamrater, 
det kan räcka med en bild på dem. 

Artikeln är även publicerad i Lika värde nummer 2, 2023.

Publicerat tisdag 9 maj 2023