Ansökan till statsbidraget Anpassade lärmiljöer öppnas den 17 oktober

Måndag den 17 oktober öppnar ansökan till statsbidraget Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd igen.

Du kan skicka in din ansökan när som helst mellan måndag den 17 oktober 8.00 och fredag den 28 oktober 16.00. Ansökningarna kommer inte längre att bedömas i den ordning de kom in. 

För att säkerställa att alla huvudmän får likvärdiga förutsättningar att delta i urvalet har vi valt att byta urvalsprincip. Urvalsmetoden är i grunden att ansökan ska uppfylla ett antal kriterier. Om bidraget inte räcker till alla de ansökningarna som uppfyller kriterierna kommer vi sedan att göra ett slumpmässigt urval. 

För frågor kontakta:

sis@spsm.se

Läs mer om bidraget här.

Publicerat fredag 14 oktober 2022