En lärare och två elever i en undervisningssituation.

Anpassade skolor utbildade sig tillsammans

Lärarna i de anpassade grundskolorna i Karlstad önskade en aktivitet riktad just till dem. Det stämde väl överens med rektorernas vision om ett ökat samarbete mellan skolorna. Lösningen blev en gemensam kompetensutveckling. 

Utifrån lärarnas önskemål beslutade rektorerna för kommunens fem anpassade grundskolor att lärarna skulle få gå igenom SPSM:s Studiepaket ämnesområden. 

Tre speciallärare fick ansvaret att planera och genomföra kompetensutvecklingen. 

– Det var länge sedan vi hade en gemensam utbildning för denna skolform. Kompetensutvecklingen har sett olika ut på olika skolor, säger Marita Blomqvist, en av tre speciallärare som ansvarat för kompetensutvecklingen. 

Bättre kontaktnät efter kompetensutveckling 

Kompetensutvecklingen genomfördes i form av tre halva studiedagar. Mellan träffarna har arbetslagen arbetat med materialet och inför varje studiedag har deltagarna läst och lyssnat på utvalt material. 

– Eftersom även lärare som undervisar elever som läser ämnen deltog valde vi delar av studiepaketet som passar även för dem, säger Marit Linde, en av tre speciallärare som ansvarat för kompetensutvecklingen. 

Under studiedagarna tittade alla lärare på filmer tillsammans och sedan diskuterade de i grupper där lärare från de olika skolorna blandades. En uppgift var att tillsammans göra en pedagogisk planering. 

– Det var intressant. Nu kunde man utbyta erfarenheter och se hur andra skolor gör, säger Helena Lavebratt, den tredje specialläraren som ansvarat för kompetensutvecklingen. 

Projektet pågick under hela vårterminen och som mest deltog 25 lärare. 

– Att vi genomförde detta för alla anpassade grundskolor har bidragit till ett bättre kontaktnät mellan skolorna. Lärarna får idéer av varandra som de kan testa i sin skola, säger Marit.

Engagerad diskussion om bedömning 

Bedömning var en fråga som väckte engagemang bland deltagarna. Det fanns ett stort behov av att få diskutera begrepp som ”delta”, ”medverka” och ”väl fungerande”. 

– Ofta bedömer man en elev utifrån den grupp eleven ingår i. Det innebär att bedömningen kan bli en annan om samma elev skulle befinna sig i en annan grupp, säger Marit. 

De kom fram till att det vore bra om lärare hade möjlighet att göra bedömningar tillsammans. 

Besök på varandras skolor uppskattades

I den enkät som deltagarna svarat på efteråt framkommer att de uppskattade att diskutera och att dela erfarenheter. Någon har önskat att få djupdyka i olika diagnoser och en annan att arbeta mer genomgripande med färre delar av studiepaketet. 

– Vi har också sett att många vill få tid att prata fritt. Vi avslutade varje halvdag med gemensam lunch och det tror jag var bra, säger Marita. 

Att studiedagarna genomfördes på olika skolor uppskattades av deltagarna. Det gav bland annat idéer till hur den fysiska lärmiljön kan utformas och besöken underlättar inför elevers övergångar mellan skolorna. 

– När elever byter skola är det bra att vi sett varandras skolor och lärt känna varandra. Det gör både överlämning och mottagande smidigare, säger Helena.

Artikeln är även publicerad i tidningen Lika värde nummer 3, 2023.

Ladda ner tidningen Lika värde i vår webbutik.

Anpassade skolor utbildade sig tillsammans

I Karlstad finns det
fem anpassade grund-skolor.
Lärarna där ville ha
en aktivitet för just dem.
Det tyckte rektorerna var en bra idé.
De vill att skolorna samarbetar mer.
Därför blev det gemensam
kompetens-utveckling.

De kompetens-utvecklade sig
med Specialpedagogiska
skolmyndigheten

Det blev ett studie-paket från SPSM
för lärarna i Karlstad.
Det heter Ämnes-områden.

Tre special-lärare fick ansvara
för kompetens-utvecklingen.
De planerade och genom-förde den.

– Det var länge sedan
vi hade en gemensam utbildning,
säger Marita. 

Marita Blomqvist är
en av de tre speciallärarna.

Skolorna fick bättre kontakt

En annan speciallärare heter
Marit Linde.
Hon säger att de alla fick
bättre kontakt med varandra.

– Utbildningen har gett
ett bättre kontakt-nät
mellan skolorna.
Lärarna får idéer av varandra
som de kan testa i sin skola.

De diskuterade mycket

Lärarna i Karlstad hade
tre halva studie-dagar. 

Arbets-lagen har också
arbetat med materialet
mellan träffarna.

Inför varje studiedag
har de läst och
lyssnat på material. 

En del av lärarna
undervisar elever
som läser ämnen.

– Vi valde därför delar av studiepaketet
som passar även för dem,
säger Marit. 

Under studiedagarna
tittade alla lärare på filmer tillsammans.
De diskuterade sedan i grupp.
Det var lärare från olika skolor
i grupperna.

En uppgift var att
göra en pedagogisk planering. 

– Det var intressant.
Nu kunde vi utbyta erfarenheter.
Vi kunde se hur andra skolor gör,
säger Helena Lavebratt.

Helena är den tredje specialläraren
som har ansvarat för kursen.

Projektet höll på
hela vår-terminen.
25 lärare var med. 

De pratade om hur man bedömer 

Bedömning var en fråga
som många tyckte var intressant. 

Exempel: Vad betyder

  • delta?
  • medverka?
  • väl fungerande?

Det fanns ett stort behov av att
diskutera det här.

– Ofta bedömer man en elev
utifrån den grupp eleven är i.
I en annan grupp
skulle bedömningen
kanske bli annorlunda,
säger Marit. 

De kom fram till att
det vore bra om lärare fick
bedöma tillsammans. 

Så här tyckte lärarna om kursen

Efter kursen fick lärarna
fylla i en enkät.
Det här tyckte de var bra:

  • Att diskutera med varandra.
  • Att dela erfarenhet.
  • Att vara på varandras skolor.

Det här hade några önskat sig mer av:

  • Olika diagnoser.
  • Några delar av studiepaketet.

– Vi har också sett att
många vill få tid att prata fritt.
Vi åt alltid lunch tillsammans.
Det tror jag var bra,
säger Marita. 

Det var bra att få besöka
varandras skolor

Studiedagarna hölls på
olika skolor.
Det tyckte lärarna om.

Lärarna fick idéer till
den fysiska lärmiljön.
De såg hur man gör
på andra skolor.

Nu är det också lättare
att planera inför att elever
ska börja i ny skola.

– När elever byter skola är det bra
att vi har sett varandras skolor.
Det är bra att vi har lärt känna varandra.
Det gör det lättare att
över-lämna och ta emot elever,
säger Helena.

Publicerat tisdag 14 november 2023