Start

Studiepaket ämnesområden

Välkommen till Studiepaket ämnesområden

Det här studiepaketet handlar om att planera och genomföra undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning som är mottagna i den anpassade grund- och gymnasieskolans ämnesområden och i komvux som anpassad utbildning. Det riktar sig framförallt till lärare, elevassistenter och andra som arbetar runt eleverna, men även till dig som är rektor eller arbetar på övergripande nivå.

Presentation av Studiepaket ämnesområden

Filmen presenterar Studiepaket ämnesområden. Filmen är undertextad, klicka på cc. Speltid 1 minut.

I studiepaketet får du veta vilka konsekvenser intellektuell funktionsnedsättning kan få för lärandet och vad du och dina kollegor kan göra för att ge eleverna ökade förutsättningar för lärande och delaktighet. De olika momenten i studiepaketet tar upp aktuella styrdokument, pedagogisk planering, tillgängliga lärmiljöer, samverkan för lärande och bedömningsrelaterade frågor. Innehållet är framtaget för kollegialt lärande men fungerar också att arbeta med på egen hand.

Delar av studiepaketets innehåll är relevant för dig som är rektor eller arbetar på övergripande nivå.

Förslag på tillvägagångssätt 

Studiepaketet är framtaget för kollegialt lärande och är avsett att användas så här: 

 • Arbetslaget eller gruppen genomför sju gemensamma träffar. Räkna med en timmes mötestid per gång, förutom vid det sista tillfället då mer tid behöver avsättas för en avslutande diskussion.
 • Inför varje träff ska var och en ha tagit del av momentets filmer, poddsamtal och texter på egen hand. Räkna med att detta tar cirka en och en halv timme per moment.
 • De texter som nämns under rubriken Läs texterna i varje moment ska läsas aktivt. Eventuella länkar i dem är förslag på fördjupning i ämnet.
 • I moment 1, 5 och 6 finns en uppgift att göra i den egna praktiken inför nästa träff.

Att ta del av allt material och genomföra träffar och uppgifter innebär cirka 20 timmars arbetstid per person.

Skolan kan ansöka om att få stöd av Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare i planeringen av arbetet med studiepaketet.

Ansvar och roller

Börja med att utse en person till kursledare. Den personen ska i god tid förankra med rektor hur och när ni ska genomföra arbetet med studiepaketet. Kursledarens uppgift är att planera ett schema som fungerar utifrån er verksamhet och att informera deltagarna om datum och tider för träffarna. I rollen som kursledare ingår också att gå igenom texter, filmer, reflektionsfrågor och uppgifter i förväg. Gör ett urval av de reflektionsfrågor som är aktuella för er i momenten, eller formulera om frågorna så att de fungerar för er.

Förutom en kursledare är det bra att utse en samtalsledare per träff. Samtalsledaren har till uppgift att fördela mötestiden så att ni hinner med reflektionsfrågorna, samt se till att alla får talutrymme.

Planera schema

Alla deltagare ska ha tagit del av momentets filmer, texter och poddsamtal inför varje träff. Tiden som ni har tillsammans är tänkt att användas till ert kollegiala lärande där ni diskuterar och utvecklar er egen verksamhet utifrån det som ni har tagit del av. 

Schemapunkter:

 • Inläsning och träff 1.
 • Genomför en uppgift.
 • Inläsning och träff 2.
 • Inläsning och träff 3.
 • Inläsning och träff 4.
 • Inläsning och träff 5.
 • Genomför en uppgift.
 • Inläsning och träff 6.
 • Genomför en uppgift.
 • Träff 7: avslutande reflektion och vägen framåt.

Innehåll i studiepaketet

Varje moment inleds med en sammanfattning ifrån de lagar och konventioner som gäller för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns också praktiska exempel om hur man kan tänka kring och använda konventionerna i det dagliga arbetet.

Moment 1 – Från styrdokument till klassrum

Moment 2 – Bedömning

Moment 3 – Samverkan för lärande

Moment 4 – Om intellektuell funktionsnedsättning

Moment 5 – Samspel och kommunikation

Moment 6 – Tillgängliga lärmiljöer