Utveckla och systematiskt arbeta för en tillgänglig lärmiljö i fristående förskolor

Vill du ha kunskap för att utveckla och systematiskt arbeta för en tillgänglig lärmiljö på förskolan, då kan denna webbinarieserie vara något för dig.

 • 07
  tisdag
  maj 2024
  09.00 - 12.00
 • 23
  torsdag
  maj 2024
  09.00 - 12.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare
 • Aktivitets-ID: 368474
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I en tillgänglig lärmiljö kan varje barn utvecklas så långt som möjligt utifrån utbildningens mål. Genom att aktivt utveckla och anpassa lärmiljön, kan alla barn lära och känna delaktighet.

Webbinarieserien innehåller föreläsningar, erfarenhetsutbyte och en mellanliggande uppgift.

Områden som lyfts är:

Likvärdig utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete

Tillgängliga lärmiljöer

Barns delaktighet

Medverkande

Ann Johansson, ann.johansson@spsm.se, 0104735073
Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-473 54 24
Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-473 54 35
Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 010-473 54 57

Målgruppsbeskrivning

Fristående förskolors rektorer och förskollärare som vill utveckla sin lärmiljö och göra den tillgänglig för alla barn.

Mål

Efter webbinarieserien har du som deltagare fått grundläggande kunskap om hur du kan arbeta för en likvärdig utbildning, med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och barns delaktighet, för en tillgänglig lärmiljö.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-473 54 35
Ann Johansson, ann.johansson@spsm.se, 0104735073

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning

Övrigt

Webbinarieserien genomförs via den digitala plattformen Zoom. Du som deltagare behöver ha tillgång till en egen enhet (dator eller ipad etc.) med bra uppkoppling. Headset är en fördel. Testa gärna ljud och bild innan mötet börjar.Publicerat måndag 15 april 2024