Mötesplats anpassade skolformer 2024

Välkommen till Mötesplats anpassade skolformer 2024 ‒ två fullmatade konferensdagar den 17 och 18 juni där du själv väljer bland olika digitala föreläsningar. Konferensen anordnas av Skolverket och SPSM tillsammans.

 • 17
  måndag
  juni 2024
  -
  18
  tisdag
  juni 2024
  08.30 - 16.00 Via Zoom och Teams
 • Typ av aktivitet: Konferens
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 374585
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till Mötesplats anpassade skolformer 2024 ‒ två fullmatade konferensdagar den 17 och 18 juni där du själv väljer bland olika digitala föreläsningar. Konferensen anordnas av Skolverket och SPSM tillsammans. Här kan du se programmet för dom två dagarna. 

Måndagen den 17 juni
Huvudtalare:
• Diana Berthen, filosofie doktor och universitetslektor vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.
• Nina Klang, docent i specialpedagogik vid Mälardalens universitet.

Tisdagen den 18 juni
Huvudtalare:
• Mimmi Waermö, filosofie doktor och universitetslektor vid Stockholms universitet.
• Daniel Östlund, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Dagen avslutas med ett panelsamtal mellan Daniel Östlund, Therese Lindahl från SPSM, Jonas Monsén från Skolverket och Julia Blomqvist som är före detta elev inom anpassade skolformer.
En del av föreläsningarna kommer att spelas in så att du kan titta på dem i efterhand.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan:

Anmälan till Mötesplats anpassade skolformer 2024

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 010-473 54 26
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 010-473 58 15

Målgruppsbeskrivning

Mötesplats anpassade skolformer vänder sig till all personal som arbetar i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning. Du kan till exempel vara

 • rektor
 • lärare
 • speciallärare eller specialpedagog
 • elevassistent
 • personal som medverkar i undervisningen
 • Studie- och yrkesvägledare

       

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning

Upplysningar om innehåll

Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 010-473 58 15
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 010-473 54 26

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Fritidshem, Grundskola, Anpassad grundskola, Anpassad gymnasieskola, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Komvux som anpassad utbildning

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Bedömning och betyg, Lärandestrategier, Läromedel, Tillgänglighet

Övrigt

 

 Publicerat onsdag 12 juni 2024