Mötesplats - Bliss

Mötesplats för personer som i sitt arbete använder, eller är allmänt intresserade av bliss.

  • Typ av aktivitet: Digital mötesplats
  • Målgrupp: Rektor, Rektor förskola, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal, Förälder/vårdnadshavare, Elev Barn
  • Aktivitets-ID: 25204
  • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Mötesplats för personer som i sitt arbete använder, eller är allmänt intresserade av bliss.

I denna Mötesplats finns det möjlighet att få och ta kontakt med andra personer som använder bliss. Ni kan aktivt diskutera, bidra och ställa frågor i ett forum. 

Mötesplatsen är beroende av medlemmarnas engagemang och deltagande.

I Mötesplatsen finns också en stor mängd material att ladda ned till sin dator. Det är blisskartor av olika typer, blissprogram till datorer, blissböcker  och blisspel. Ni finner också länkar till aktuell forskning.

 

Medverkande

Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565
Fredrik Hollsten, fredrik.hollsten@spsm.se, 010-4735589
Charlotta Korento, charlotta.korento@spsm.se, 010-473 52 72
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 010-473 53 31
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 010-473 58 15
Fia Persson, fia.persson@spsm.se, 010-473 61 66

Målgruppsbeskrivning

Mötesplatsen vänder sig till personer som använder bliss. Det är inget krav att man gått en blisskurs.

SPSM håller ett flertal blisskurser om året på olika orter i Sverige. Se mer på SPSMs kurssidor för anmälan. Kursen är kostnadsfri.

Brukare, föräldrar och övriga intresserade är också välkomna att delta i Mötesplatsen.

Förkunskaper

Det är inget krav att man gått en blisskurs. Skulle man vilja gå en blisskurs håller SPSM flera sådana om året på olika orter i Sverige.

Syfte

Syftet med Mötesplatsen är att:

- Skapa kommunikation mellan personer som yrkesmässigt använder bliss.

- Tillhandahålla en bank av material som är möjligt att ladda hem.

- Vara ett forum där man kan dela med sig av de material man själv producerat.

- Vara en plats där man hittar länkar till forskning

 

Mål

Målet med Mötesplatsen är att underlätta arbetet för personer som yrkesmässigt använder bliss.

Funktionsnedsättningar

Rörelsehinder, Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 010-473 58 15
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 010-473 53 31

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Anpassad grundskola, Gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Komvux som anpassad utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Delaktighet, Läromedel, Lärverktyg, Samspel och kommunikation, TillgänglighetPublicerat torsdag 20 juni 2024