Intresseanmälan till Att möta elev med blindhet på fritidshemmet

För arbetslag på fritidshem som möter elev med blindhet.

 • 19
  måndag
  augusti 2024
  -
  20
  fredag
  december 2024
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare i fritidshem
 • Aktivitets-ID: 382517
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Intresseanmälan till en kurs för arbetslag som möter elev med blindhet på fritidshemmet.
Varje medarbetare i arbetslaget anmäler sig i formuläret.

Kursen omfattar:

 • Självstudier cirka fyra timmar
 • En fysisk halvdagsutbildning i en lämplig lokal på er skola
 • En digital träff med andra skolor som genomfört kursen

Kursens innehåll:

 • Övningar för att främja delaktighet, samspel och inkludering
 • Förflyttning och ledsagning
 • Skapande med utgång från andra sinnen
 • IKT
 • Erfarenhetsutbyte
 • Teorier för ökad delaktighet

Kursen genomförs i samband med den fördjupande kursdagen på respektive skola, som riktar sig mot åk F-3 under HT 24. Vid stort intresse för kursen kan vi behöva prioritera bland anmälningarna.

Medverkande

Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-473 54 43

Målgruppsbeskrivning

Arbetslag som möter elev med blindhet på fritidshemmet.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet i en inkluderande miljö på fritidshemmet.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

 • övergripande kunskap om bemötande av elev med blindhet
 • ökad insikt om förutsättningar för delaktighet i lek och samspel
 • praktisk erfarenhet av kreativt skapande med fler sinnen

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-473 54 43

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Fritidshem

Teman

Delaktighet, Fysisk aktivitet, Lärmiljö, Praktiskt-estetiskt, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Kursen genomförs på deltagarnas skola i lämpliga lokaler.Publicerat onsdag 5 juni 2024