Grundkurs Bliss

Möter du personer som kommunicerar med bliss? Då är denna webbinarie-serie något för dig.

 • 04
  onsdag
  september 2024
  13.00 - 16.00
 • 19
  torsdag
  september 2024
  13.00 - 16.00
 • 09
  onsdag
  oktober 2024
  13.00 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Rektor förskola, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal, Förälder/vårdnadshavare
 • Aktivitets-ID: 381996
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen innehåller en presentation av blissystemets symboler, uppbyggnad, historiken samt hur nya ord och begrepp kan skapas. Kursen tar upp AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, omgivningens betydelse för kommunikation samt rätten till kommunikation.

Vi startar med en frivillig introduktionsträff den 2024-09-03 klockan 15.30-16.30. Du har då chansen att möta de andra deltagarna, kursledarna och testa tekniken. Själva kursen genomförs sedan digitalt vid tre tillfällen. Det finns material och filmer att ta del av på SPSM:s kursplattform inför varje kurstillfälle.

Du behöver ha tillgång till dator eller surfplatta samt möjlighet att skriva ut material.

Tidsåtgång ca 15 timmar för hela kursen.

Medverkande

Fia Persson, fia.persson@spsm.se, 010-473 61 66
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 010-473 53 31

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal samt övriga som möter barn, elever och vuxna som använder eller kommer att använda bliss för att kommunicera. Elevassistent och resursperson är välkommen tillsammans med pedagogisk personal. Du förväntas göra visst arbete inför varje kurstillfälle. Alla deltagare kommer att få tillgång till kursen i SPSM:s kursplattform där allt material kommer att ligga.

Mål

Efter genomgången kurs har deltagarna fått en grund i symbolspråket bliss. Du förväntas göra visst arbete inför varje kurstillfälle. Alla deltagare kommer att få tillgång till kursen i SPSM:s kursplattform där allt material kommer att ligga.

Du får ta del av filmer, litteratur och forskning. Kursen genomförs i helgrupp och i mindre diskussionsgrupper där det även ges utrymme för erfarenhetsutbyte.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Fia Persson, fia.persson@spsm.se, 010-473 61 66
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 010-473 53 31

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Du behöver ha tillgång till dator eller surfplatta med stabil uppkoppling samt möjlighet att skriva ut material. Kursinnehållet visas genom Powerpoint. Tidsåtgång ca 15 timmar för hela kursen.Publicerat lördag 15 juni 2024