Ett fritidshem för alla - stöd, anpassningar och strategier för att utveckla en tillgänglig lärmiljö

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om förutsättningar för lärande på fritidshem.

 • 16
  torsdag
  maj 2024
  09.00 - 12.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Rektor förskola, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 365365
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Webbinariet varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupperingar. Efter avslutat webbinarium har du som deltagare fått:

 • förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) - pedagogiska, fysiska och sociala konsekvenser
 • förståelse för omgivningens betydelse för delaktighet och lärande
 • förståelse för hur du kan uppmärksamma och analysera behov för att skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna delta i fritidshemmets verksamhet

Vi visar material från SPSM som stöd i arbetet

Webbinariet kommer att ske genom Zoom.

Medverkande

John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Louise Bruus, louise.bruus@spsm.se, 010-4735514
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-473 50 86
Charlotte Jönsson, charlotte.jonsson@spsm.se, 010-4736383
Annika Jonsson, annika.jonsson@spsm.se, 010-473 5023

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal, rektor och specialpedagog/speciallärare i fristående och kommunala fritidshem som möter elever som tar del av fritidshemmets verksamhet.  

Mål

Som deltagare har du fått grundläggande kunskaper om förutsättningar för lärande på fritidshem.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Övergripande

Upplysningar om innehåll

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-473 50 86
Annika Jonsson, annika.jonsson@spsm.se, 010-473 5023

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Fritidshem

Teman

Delaktighet, Elevhälsa, Lärandestrategier, Lärmiljö, Perception, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning

Övrigt

För att du ska kunna ta del av webbinariet på bästa sätt och kunna delta i de olika momenten är det en stor fördel om du har tillgång till egen dator och tillhörande headset. I gruppdiskussionen är det en fördel för delaktighet och tillgänglighet.Publicerat tisdag 27 februari 2024