Att undervisa elev med synnedsättning eller blindhet i Idrott och hälsa

För lärare eller lärare tillsammans med resursperson som arbetar med elev med synnedsättning eller blindhet i idrott och hälsa.

 • 14
  måndag
  oktober 2024
  -
  15
  fredag
  november 2024
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 380685
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elev med synnedsättning eller blindhet i ämnet idrott och hälsa.

Kursen fokuserar bland annat på anpassning av lektioner, erfarenhetsutbyte, sinnesupplevelser samt samspel och kommunikation.

Kursen omfattar självstudier och två obligatoriska Zoom-träffar samt en fysisk träff. Självstudierna omfattar fyra timmar. Kursen beräknas ta 16 timmar samt en fysisk heldag att genomföra.

Zoom-träffar

Tisdag 15 oktober kl. 14.00 – 16.00

Torsdag 14 november kl. 14.00 – 16.00

Fysisk träff

Eventuellt måndag 4 november kl. 09.30 – 16.30 i Stockholm.
Vi återkommer inom kort med besked om vilken dag det blir (beror på att vi i dagsläget inte är klar med upphandling av hyra av en idrottshall)

 

Medverkande

Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-473 54 43
Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-473 52 67

Målgruppsbeskrivning

Lärare och resursperson i grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola som undervisar elev med synnedsättning eller blindhet i ämnet idrott och hälsa

Syfte

Öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med synnedsättning eller blindhet i idrott och hälsa med fokus på en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha fått

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i idrott och hälsa.
 • övergripande kunskap om synnedsättning eller blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen.
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-473 54 43

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Anpassad grundskola, Gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola, Sameskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Fysisk aktivitet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, Samspel och kommunikation, TillgänglighetPublicerat tisdag 11 juni 2024