Att undervisa elev med måttlig eller lindrig synnedsättning i slöjd

För lärare i textilslöjd och trä- och metallslöjd som undervisar elev med måttlig eller lindrig synnedsättning i grundskolan. Resurspersoner är välkomna att delta tillsammans med undervisande lärare i slöjd.

 • 28
  måndag
  oktober 2024
  -
  06
  fredag
  december 2024
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 380599
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du får kunskaper om undervisningssituationen för elev med synnedsättning i ämnet slöjd.

I kursen få du grunder kring att möta elever med synnedsättning samt en fördjupning i ämnesinriktningarna trä- och metallslöjd eller textilslöjd.

Kursen är riktad till dig som är lärare eller lärare tillsammans med resursperson i ämnet slöjd. Kursen omfattar självstudier samt tre digitala träffar ”Livemöten”. Självstudierna omfattar 40 minuter och ger dig en grund om synnedsättning, som du genomför innan livemötena. I livemötena ligger betoningen på ämnesfördjupningen i trä- och metallslöjd eller textilslöjd.

Det är möjligt att gå båda inriktningarna, då livemötena kommer att genomföras på olika dagar, förutom den gemensamma liveträffen den 27 november.

I ämnesfördjupningen går vi igenom fysiska och pedagogiska anpassningar i ämnena textilslöjd eller trä- och metallslöjd utifrån kompenserande sinnen. Livemötena bygger på föreläsningar, övningar och diskussioner. Några enkla uppgifter att utföra på egen hand kan tillkomma. Beräknad kurstid är 10 timmar.

Livemöten Textilslöjd

Torsdag 14 november kl. 13.00 – 16.00

Tisdag 19 november kl. 13.00 – 16.00

Onsdag 27 november kl. 13.00 – 16.00

Livemöten Trä-och metallslöjd

Tisdag 12 november kl. 13.00 - 16.00

Torsdag 21 november kl. 13.00 – 16.00

Onsdag 27 november kl. 13.00 – 16.00

Medverkande

Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-473 51 04
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11

Målgruppsbeskrivning

Lärare och resursperson i grundskolan som undervisar elever med synnedsättning i ämnet slöjd

Mål

Efter genomgången kurs ska du som lärare ha fått

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i slöjd
 • övergripande kunskap om synnedsättning och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-473 51 04

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Anpassad grundskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Vid anmälan uppge vilken inriktning du vill gå, textilslöjd eller trä-och metallslöjd.Publicerat lördag 15 juni 2024