Att undervisa elev med blindhet i slöjd

För lärare i textilslöjd och trä- och metallslöjd som undervisar elev med blindhet i grundskolan. Resurspersoner är välkomna att delta tillsammans med undervisande lärare i slöjd.

 • 02
  måndag
  september 2024
  -
  25
  fredag
  oktober 2024
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 380457
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du får kunskaper om undervisningssituationen för elev med blindhet i ämnet slöjd!

I kursen få du grunder kring att möta elever med blindhet samt en fördjupning i ämnesinriktningarna trä- och metallslöjd eller textilslöjd.

Kursen är riktad till dig som är lärare eller lärare tillsammans med resursperson i ämnet slöjd. Kursen omfattar självstudier samt fyra digitala träffar ”Livemöten”. Självstudierna omfattar fem timmar och ger dig en grund om blindhet, som du genomför innan livemötena. I livemötena ligger betoningen på ämnesfördjupningen i trä- och metallslöjd eller textilslöjd.

Det är möjligt att gå båda inriktningarna, då livemötena kommer att genomföras på olika dagar, förutom en gemensam liveträff den 9 oktober.

I ämnesfördjupningen går vi igenom fysiska och pedagogiska anpassningar i ämnena textilslöjd eller trä- och metallslöjd utifrån kompenserande sinnen. Vi går även in på betyg och bedömning samt digitala lärverktyg. Livemötena bygger på föreläsningar, övningar och diskussioner. Några enkla uppgifter att utföra på egen hand tillkommer. Beräknad kurstid är 18 timmar.

Livemöten Textilslöjd 

Torsdag 19 september kl. 13.00 – 16.00  

Tisdag 1 oktober kl. 13.00 – 16.00   

Onsdag 9 oktober kl. 13.00 – 16.00    

Torsdag 17 oktober kl. 13.00 – 16.00 

Livemöten Trä-och metallslöjd

Tisdag 17 september kl. 13.00 - 16.00

Torsdag 3 oktober kl. 13.00 – 16.00

Onsdag 9 oktober kl. 13.00 – 16.00

Tisdag 15 oktober kl.13.00 – 16.00

Medverkande

Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-473 51 04

Målgruppsbeskrivning

Lärare och resursperson i grundskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i ämnet slöjd

Mål

Efter genomgången kurs ska du som lärare ha fått

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i slöjd
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-473 51 04

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Vid anmälan uppge vilken inriktning du vill gå, textilslöjd eller trä- och metallslöjd.Publicerat fredag 14 juni 2024