Att undervisa elev med blindhet i förskoleklass–årskurs 3, teoretiska ämnen

Kursen ger kunskap om specialpedagogik och ämnesmetodik för undervisning av elev med blindhet i grundskolans årskurs F–3.

 • 13
  måndag
  maj 2024
  -
  14
  fredag
  juni 2024
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 370683
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs som består av självstudier via vår kurssida, en heldag med praktiskt arbete hos oss i Stockholm och en kursdag på er skola. Kursen ger dig didaktiska kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet.

Kursen omfattar:

 • en frivillig digital informationsträff tisdagen den 14 maj 14.30-15.00 för er som undrar över, eller har frågor om kursupplägg och innehåll.
 • en kursdag i Stockholm fredagen 31 maj 9.00-16.00. Det finns också platser till en kursdag torsdagen den 30 maj som alternativ. Meddela kursledare om du önskar byta dag. Antalet platser till torsdagen är begränsad.
 • självstudier som beräknas ta 12 timmar att genomföra
 • en kursdag utifrån era förutsättningar på er skola

 Kurspassen omfattar: 

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med fokus på läs- och skrivutveckling med punktskrift
 • matematik med punktskrift och att räkna med abakus
 • studieteknik, lärverktyg och anpassade läromedel
 • verbalisering och öppen syntolkning
 • delaktighet, lek och fysisk aktivitet

Information om ytterligare kurser:

Att undervisa elev med blindhet i årskurs F-3, teoretiska ämnen, fördjupning, ges i april 2025.

Medverkande

Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010-473 52 53
Johanna Lindblad, johanna.lindblad@spsm.se, 010-473 52 39
Carina Homanen, carina.homanen@spsm.se, 010-473 62 00
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Liselott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, 010-473 53 12
Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-473 51 24
Linda Thyr, linda.thyr@spsm.se, 010-473 60 91
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91

Målgruppsbeskrivning

För förskollärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med eller arbetar med elev i grundskolans årskurs F-3 som har punktskrift som läsmedium. 

 

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet behöver du ha genomfört Studiepaket Blindhet innan kursstart. Från och med april 2024 hittar du Studiepaket Blindhet på www.spsm.se  

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet i en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

 • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet.
 • ha tillägnat dig ämnesspecifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen.
 • ha fördjupad kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av den lärarledda undervisningen för en elev med punktskrift som läsmedium.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Liselott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, 010-473 53 12
Carina Homanen, carina.homanen@spsm.se, 010-473 62 00

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, TillgänglighetPublicerat tisdag 16 april 2024