Att undervisa elev med blindhet i förberedelseklass årskurs 7-9, språkintroduktion och SFI

Förberedelseklass, språkintroduktion, sfi, blindhet, svenska som andraspråk, punktskrift

 • 02
  måndag
  september 2024
  -
  18
  fredag
  oktober 2024
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 378822
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Denna kurs ger grunder kring att möta elever med blindhet samt en ämnesinriktad fördjupning.

Kursen riktar sig till dig som undervisar eller är resursperson i förberedelseklass årskurs 7-9, språkintroduktion eller SFI.

Efter genomgången kurs har du kunskap om blindhet och dess konsekvenser i olika skol- och undervisningssituationer:

 • Inlärning av punktskrift
 • Pedagogiska strategier och lärverktyg
 • Anpassningar av lärmiljön
 • Samspel och kommunikation 

Kursen innehåller självstudier och den ämnesinriktade fördjupningen ges i form av tre obligatoriska liveträffar i det digitala verktyget Zoom:

tisdag 10 september kl. 14.00-16.00
onsdag 25 september kl. 14.00-16.00
tisdag 15 oktober kl. 10.00-16.00

Kursen beräknas ta 16 timmar att genomföra i sin helhet.

Medverkande

Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-473 51 04
Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010-473 52 53
Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se, 010-473 52 26

Målgruppsbeskrivning

Lärare och resursperson som arbetar i förberedelseklass, språkintroduktion och sfi

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Syfte

Öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Deltagaren har fördjupad kunskap om hur undervisning och material kan anpassas för att göra lärsituationen inkluderande och tillgänglig.     

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-473 51 04
Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se, 010-473 52 26
Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010-473 52 53

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, TillgänglighetPublicerat fredag 14 juni 2024