Att undervisa elev med blindhet i bildämnet

För lärare och lärare tillsammans med resursperson som ska arbeta med elev med blindhet i grundskolan och gymnasieskolan i bildämnet. Även anpassad grundskola inriktning ämnen.

 • 27
  tisdag
  augusti 2024
  -
  22
  tisdag
  oktober 2024
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 380130
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du får kunskaper om undervisningssituationen för elev med blindhet i ämnet bild.

I kursen få du grundkunskaper kring att undervisa elever med blindhet i skolan och om anpassningar i bildämnet när en elev i gruppen har blindhet.

Kursen är riktad till dig som är lärare eller lärare tillsammans med resursperson i ämnet bild. Kursen omfattar 5 timmars självstudier samt 4 digitala möten. Självstudierna ger dig en grund om blindhet, och om material i bildämnet, som du genomför innan kursens första digitala möte. I de digitala mötena ligger betoningen på bildämnet.

De digitala mötena är utformade som "Workshops" och bygger på föreläsningar, övningar med bindel, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Vi går igenom anpassningar av bilder och kursplanen i bild med fokus på kompenserande sinnen. Vi samtalar även om betyg och bedömning samt digitala verktyg. Några enkla uppgifter att utföra på egen hand tillkommer. Beräknad kurstid inklusive självstudier är 18 timmar.

Digitala möten via Zoom:

 • Tisdag 17 september kl. 13.00 – 16.00

 • Torsdag 19 september kl. 14.00 – 16.15

 • Onsdag 25 september kl. 13.30 – 16.00

 • Tisdag 22 oktober kl. 13.00 – 16.00


Självstudier: 27 augusti – 17 september, cirka 5 timmar.

Självstudierna består av text och filmer som du kommer åt med inloggningen, som du får vid anmälan eller har fått tidigare från SPSM Fortbildning.

En del av de grundläggande självstudierna "Studiepaket blindhet" cirka 4 timmar kan du komma åt redan nu via länken https://www.spsm.se/studiepaket-blindhet/

"Studiepaket blindhet" kan även utföras gemensamt i arbetslaget.

Läs igenom på kurssidan vid kursstart vad du behöver förbereda till de digitala livemötena. Strax innan det första digitala livemötet kommer du få ett kuvert med övningar och ögonbindel via posten till din arbetsplats, det tar du med dig till första digitala livemötet.

Mer om synnedsättning finns på  SPSM:s Webbplats:   https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/synnedsattning/

 

Medverkande

Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96

Målgruppsbeskrivning

Lärare och resursperson i grund- och gymnasieskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i ämnet bild.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som lärare ha fått

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i bildämnet.
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen.
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Om din elev ser så pass bra att den läser förstorad text hänvisas du att söka till kursen "Att undervisa elev med måttlig till lindrig synnedsättning i bildämnet" som genomförs på vårterminen.Publicerat lördag 15 juni 2024