Att undervisa barn och elever med blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning i kombination, i förskola, förskoleklass och anpassad skola med inriktning ämnesområden

Blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning i kombination

 • 04
  måndag
  november 2024
  -
  22
  fredag
  november 2024
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 381003
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du genom att ta del av filmade föreläsningar, artiklar, diskussion i kursforum samt två Zoomträffar, får kunskap om hur du kan stödja din elev med blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Kursen är huvudsakligen uppbyggd kring filmade föreläsningar av psykolog och pedagog med mångårig erfarenhet av barn och elever med blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning.

I filmerna behandlas bland annat följande områden:

 • Grundläggande information om blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning
 • Hur funktionsnedsättningarna samspelar och påverkar elevens utveckling och lärande
 • Olika sinnens betydelse för utveckling och lärande
 • Bemötande och förhållningssätt till eleven
 • Hur du kan främja samspel, kommunikation och språkutveckling
 • Framgångsfaktorer i undervisningen
 • Hur du kan ge stöd så att elevens möjligheter och rättigheter ”att göra sin röst hörd” beaktas.

Till filmerna finns extramaterial i form av artiklar och annan litteratur.

Du har under kursens gång möjlighet att skriftligen diskutera och ställa frågor i ett digitalt kursforum. Under den första och sista kursveckan deltar du i zoomträffar då du kan diskutera kursinnehållet med kursledarna och övriga kursdeltagare. Datumen för dessa Zoom-träffar är: 6 november kl 15:00 - 16:00 samt 21 november kl 15:00 - 16:00. 

Medverkande

Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-473 52 67
Kim De Verdier, kim.deverdier@spsm.se, 010-473 51 42
Niclas Ljungberg, niclas.ljungberg@spsm.se, 0104735044

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagog, speciallärare, förskollärare, lärare i fritidshem, assistent

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskaper om

 • hur kombinationen av funktionsnedsättningar påverkar elevens utveckling och lärande
 • bemötande och förhållningssätt till målgruppen
 • hur olika sinnesintryck påverkar elevens utveckling och lärande
 • hur du kan främja samspel, kommunikation och språk
 • framgångsfaktorer i undervisningen
 • hur du kan ge stöd så att målgruppens rättigheter ”att göra sin röst hörd” beaktas.

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Niclas Ljungberg, niclas.ljungberg@spsm.se, 0104735044
Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-473 52 67

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Anpassad gymnasieskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning

Övrigt

Kursen rör specifikt målgruppen elever med blindhet i kombination med autism och intellektuell funktionsnedsättning.Publicerat onsdag 12 juni 2024