Att undervisa barn med språkstörning i förskolan

Webbinariet innehåller teoretiska perspektiv och praktiknära exempel på anpassningar och språkutvecklande arbetssätt för barn med språkstörning.

Innehållet är grundläggande, på en generell nivå och utgår från Studiepaket språkstörning.

 • 23
  torsdag
  maj 2024
  08.30 - 11.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 374425
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Språkstörning kan medföra pedagogiska konsekvenser, vilket påverkar lärande och utveckling. Det är därför av stor vikt att skapa tillgängliga lärmiljöer som möjliggör delaktighet och ökad måluppfyllelse.

Webbinariet presenterar valda delar av Studiepaket språkstörning.

Moment som ingår är:

 • Språkutveckling och språkstörning
 • Språkutvecklande undervisning
 • Tillgängliga lärmiljöer

Under webbinariet varvas föreläsning, filmer och egen reflektion. Innehållet riktar sig till dig som möter barn med språkstörning i förskolan.

Medverkande

Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99
Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-473 50 06

Målgruppsbeskrivning

Du som undervisar, ger specialpedagogiskt stöd eller ansvarar för att organisera arbetet för barn med språkstörning.

Mål

Efter avslutat webbinarium har du som deltagare inblick i vad språkstörning är och vilka konsekvenser det kan leda till för lärandet samt hur du kan vidareutveckla och anpassa lärmiljön. Du har också fått information om hur Studiepaket språkstörning kan vara ett stöd i det kollegiala lärandet.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-473 50 06
Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Teman

Lärandestrategier, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Webbinariet genomförs i digitala plattformen Zoom.

Det är en fördel om du har tillgång till en egen enhet med bra uppkoppling, samt headset.

Testa gärna ljud och bild innan webbinariet börjar.Publicerat måndag 15 april 2024