Lärare Josefin sitter vid ett bord och läser för  en elev

Utbildning som inspirerar och engagerar

– Kursen i alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, hjälpte mig att ställa krav för min elevs skull, säger Josefin Wallin. Jag har bra koll på Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM:s, kurser och väljer att läsa det som berör mina elever just nu. I det här specifika fallet började en elev hos oss som behövde stöd i sin kommunikation.

Josefin är lärare på Gruvans grundsärskola i Långberg. Hon har en F–3 klass med totalt 7 elever och i den rollen använder hon AKK återkommande. 

– Det är ju alltid elevens behov som styr. Tidigare har jag exempelvis haft en väldig talande grupp men använder ändå bildstöd och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK. Eleven i det här fallet behövde mer och tydligare arbete med att hitta ett kommunikationssätt och jag behövde fräscha upp mina kunskaper för att kunna erbjuda rätt stöd, säger Josefin. 

Olika kurser och utbildningspaket

SPSM:s kursutbud täcker stora områden inom specialpedagogik. Det finns kurser och konferenser, både digitalt och på olika platser i landet. Det finns utbildningspaket inom områden som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, AKK, läs- och skriv-svårigheter med flera. Josefin och hennes kollegor har gått flera kurser hos SPSM, nu senast en om AKK, en om autism och en om intellektuell funktionsnedsättning 

– Just rätten till kommunikation har jag särskilt med mig, säger Josefin. Myndighetens kurser är väldigt bra och med kunskapen jag fick kunde jag identifiera och ställa rätt krav hos bland annat habiliteringen. Jag kunde påpeka hur viktigt det var för min elev att ha ett sätt att kommunicera. Habiliteringen tog det till sig och har satt upp eleven på deras kölista och hen förväntas få stöd under våren. 

Utveckling hos både personal och elev

Många blir inspirerade efter en kurs. I det här fallet utökades bildstödet med både tecken och bilder, mest vardagsbilder, i en kommunikationsbok. Bilden på Ipad blev snabbt favoriten. 

– Eleven visade också ett stort intresse för bokstäver, så vi fångade upp det och skrev och tecknade fisk för bokstaven F. Vi införde tecken och bilder i schemat och satte upp i klassrummet. Eleven har inte börjat teckna själv än, men tittar väldigt intresserat när vi tecknar. Pekar själv på saker och säger fler och fler ord, det utvecklas hela tiden, säger Josefin. 

Skolledningen på Gruvans skola har tagit del av kursens innehåll och samtalen om AKK kommer att fortsätta. Personalgruppen har redan fått en kurs i sociala berättelser med hjälp av bildstöd och ritprat. Nästa steg blir möjlighet till en kurs i TAKK. 

– Vi som jobbar inom grundsärskolan har ganska bra koll på vad SPSM gör. Jag kommer säkert att gå fler kurser. Om jag får önska, så vill jag se en kurs som vänder sig specifikt till grundsärskolan. Det finns många kurser som vänder sig till de andra skolformerna men det finns delar som är annorlunda när det kommer till grundsär, avslutar Josefin.

Artikeln är tidigare publicerad i Lika värde nummer 2, 2022.

I artikeln förekommer begreppet grundsärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola.

Publicerat fredag 30 juni 2023