Tre glada kvinnor står på en förskolas utegård. De tittar alla tre in i kameran.  I förgrunden skymtar några grönskande rönnblad.

Tillgänglig förskola och skola är tema för Lika värde-tidningen

Tillgänglighet i förskola och skola handlar om att alla barn och elever ska få tillgång, och möjlighet, att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. I det här numret av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om verksamheter som arbetar långsiktigt, ökar kunskap och använder sin kreativitet för att uppnå det.

Vuxenutbildningen i Partille satsar på att bli bättre på att möta elevernas behov för att motverka problemet att elever gör avbrott eller hoppar av sin utbildning. Knut Hahns-skolan i Ronneby utvecklar en egen digital portal för att förenkla skoldagen för elever med autismspektrumtillstånd. Förskolorna i Upplands-Bro har under flera år arbetat systematiskt med lärmiljön. Nu har de uppnått flera av sina mål. Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare Mona Tafvelin ger några råd om hur arbetet med att göra lärmiljön tillgänglig kan bli hållbart.

Dubbla läroplaner

När en elev är mottagen i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan gäller två läroplaner. I en artikel berättar en rektor och en biträdande rektor från två skolor med helt skilda förutsättningar om hur de arbetar med dubbla läroplaner.

Forskning om relationskompetens

Forskarintervjun med Jonas Aspelin handlar om relationskompetens. Jonas är professor i pedagogik och har de senaste åren arbetat med att konceptualisera vad lärares relationskompetens egentligen är. Han uppmanar bland annat till att rikta blicken mot kommunikationen, inte minst den ickeverbala, i mötet med eleven.

Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Publicerat måndag 27 september 2021