Lina Jerpö fotograferad på kontoret i Malmö med Södra Varvsbassängen och gamla Kockumsområdet i bakgrunden.

SPSM med i skolforskningsprojekt som ska främja läsutvecklingen för elever som är döva

Skolforskningsinstitutet har beviljat Stockholms universitet närmare fyra miljoner kronor för ett nytt skolforskningsprojekt som ska främja läsningen för elever som är döva och har undervisning på svenskt teckenspråk. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är med i projektet och håller även på att utveckla det svenska läromedlet som ska testas och utvärderas i samband med projektet.

Lina Jerpö, SPSM:s samordnare tvåspråkighet, är med i skolforskningsprojektet och berättar:

–  Målet med projektet är att det ska leda till nya kunskaper och på sikt bidra till ytterligare förbättrad läsförmåga hos barn som är döva. I projektet kommer vi att undersöka och utvärdera hur ett nytt läromedel används i förskoleklass på tre av SPSM:s skolor, Birgittaskolan, Manillaskolan och Östervångsskolan. Läromedlet bygger i stort på en intensiv och systematisk handalfabetsbokstavering och syftet är att få barnen att koppla samman tecken, ord och bokstavering. 

Inom projektet ska ett nytt läromedel från USA testas och utvärderas och som håller på att utvecklas i en svensk version av SPSM i samarbete med Stockholms universitet. Det svenska läromedlet, som produceras av Läromedelsutveckling i Örebro, ska vara klart till sommaren 2023. 

Bygger läsutvecklingen på ett språk de redan kan

Barn som är döva behöver också kunna bygga sin läsutveckling på ett språk de redan kan, svenskt teckenspråk, samtidigt som de lär sig att läsa. Läsforskningen utgår ofta från att nya läsare har ett mer eller mindre utvecklat talat språk med sig i bagaget som de kan använda när de lär sig att läsa. Men hur fungerar detta för barn som är döva som inte har eller bara har begränsad tillgång till ett talat språk och som istället vuxit upp med ett teckenspråk och använder det som primärt språk? Från de relativt få studier som finns om hur personer som är döva läser, vet vi att det verkar finnas en koppling mellan teckenspråksförmåga och läsförmåga. Det saknas insatser som stöttar läsningen hos elever som är döva, exempelvis genom att använda svenskt teckenspråk. Bokstavering kan vara en viktig brygga som främjar deras läsning. 

Stockholms universitet driver projektet i samarbete med SPSM

Stockholms universitet driver det treåriga projektet i samarbete med SPSM och har fått 3 882 095 kronor från Skolforskningsinstitutet. 

Nytt projekt om hur elever som är döva lär sig läsa

Specialpedagogiska skolmyndigheten
är med i ett nytt projekt.
Det handlar om barn som är döva
och har undervisning på
svenskt tecken-språk.
Målet är att barnen ska bli
bättre på att läsa.

Stockholms universitet har fått
nästan fyra miljoner kronor
för projektet.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
utvecklar läro-medel 

Lina Jerpö är
samordnare för två-språkighet. 
Hon jobbar inom myndigheten.
Lina är med i projektet.
Hon berättar:

–  Målet är att vi ska få
nya kunskaper.
Det ska leda till
ännu bättre läs-förmåga
hos barn som är döva.

I projektet ska de utveckla läromedel.

–  Vi kommer att undersöka
hur för-skole-klasser använder
ett nytt läromedel.
Det är klasser på Birgitta-skolan, 
Manilla-skolan och Östervångs-skolan. 

Alla tre skolor är myndighetens skolor.

– Läromedlet bygger på 
bokstavering med hand-alfabetet.
Barnen lär sig att koppla ihop 
tecken, ord och bokstavering.   

Projektet ska testa
ett nytt läromedel från USA.
Myndigheten och Stockholms universitet
utvecklar en svensk version.

Läromedels-utveckling i Örebro
ska producera det svenska läromedlet.
Det ska vara klart till sommaren 2023. 

Utgå ifrån barnens språk
när de lär sig läsa

Barn som lär sig läsa på svenska
kan ofta redan tala svenska.
Det gör att det blir lättare
att lära sig läsa.

Forskare utgår ofta från
att nya läsare kan tala språket
mer eller mindre bra.

Men hur funkar det här
för barn som är döva?

En del döva barn
har inget talat språk alls.
De har vuxit upp
med ett teckenspråk.
Det är deras språk.

Barn som använder svenskt teckenspråk
behöver utgå ifrån det
när de lär sig läsa.
Men funkar det?

Det finns inte så många studier
om hur döva läser.
Men det verkar finnas
en koppling mellan
teckenspråk och läsning.

Skolor har inte använt
teckenspråk så mycket
när elever ska lära sig läsa.
De ska testa det nu.

Att bokstavera kan vara
ett viktigt och bra sätt.

Stockholms universitet
samarbetar med
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Projektet ska hålla på i tre år.
Stockholms universitet driver det
i samarbete med myndigheten.

Universitet har fått pengar från
Skol-forsknings-institutet. 

Läs mer

 

Publicerat onsdag 7 december 2022