Bild av rektor Annely Tärning.

”Pandemin har kickat oss in i framtiden”

Hällsboskolan i Stockholm har vänt pandemin till en fördel.

– Vissa elever kan ha vinster av att undervisas på distans. Det blir en en-till-en situation där eleven får sina instruktioner riktade rakt till sig via sin skärm, säger Annely Tärning, rektor på skolan.

Hällsboskolan på Kungsholmen i Stockholm är en av Specialpedagogiska skolmyndighetens tre specialskolor som riktar sig till elever med språkstörning.

Skolans verktyg, som en lärplattform med tydliga instruktioner, underlättar för eleven vare sig hen befinner sig på distans eller i klassrummet. Läraren kan då lägga fokus på att förklara muntligt för de elever som behöver det specifikt. Under en skoldag prövade skolan att låta all undervisning ske virtuellt. Eleverna hade rustats för att kunna ta emot instruktioner på distans. Alla lärare fick förbereda sin lektion digitalt.

–Vi hade lärare som satt i korridorerna och i diverse skrubbar som fanns att tillgå, säger Cecilia Sommerfeld, it-pedagog på Hällsboskolan.

– Jag sprang mest emellan och försökte vara så mycket stöd jag kunde, tillägger hon med ett skratt. Men visst lärde vi oss mycket under den här dagen. Och användarna har framförallt blivit säkrare på att använda de verktyg vi har.

Även om experimentet inte har behövt bli verklighet ännu, så ser Annely det som en utveckling och ett bra komplement inför framtida stöd.

– Det är den största tjänsten med situationen vi befinner oss i, vi blir kickade in i framtiden på gott och på ont, men mycket på gott. Redan nu finns åtgärdsprogram som innefattar viss undervisning på distans. Kan vi skärpa till oss så att vi blir bättre så blir det en vinst oavsett.

Som rektor kan Annely ha upp till fem arbetsplatsträffar på raken och alla på distans. Det har blivit många möten sedan i mars.

– Det har underlättat för personal som annars hade behövt komma in till skolan, men jag måste tänka på att förhålla mig på ett annat sätt. Det kan lätt bli ett föredrag istället för ett möte.

Framtiden är redan här, snart kommer det att finnas en robot i klassrummet. –Vi kommer att på försök låta en elev delta i undervisningen via en robot i klassrummet, berättar Annely. Förhoppningen är att roboten ska öka elevens deltagande, inte bara på lektionerna utan även bland klasskamraterna. Via roboten kommer eleven både få och skicka ljud och bild i realtid. Då blir eleven en person att förhålla sig till för klasskamraterna.

– Interaktionen blir lättare med en fysisk avatar, som kan följa med i de naturliga situationerna, ut på skolgården eller i uppehållsrum, säger hon. Robot i klassrummet har använts tidigare för barn som behandlas längre tid på sjukhus.

– Syftet i vårt fall är inte att låta eleven stanna hemma utan att inbjuda till en mjuk övergång tillbaka till klassrummet. Vi vet sedan tidigare att det är kompisarna som är viktigaste faktorn för att få en elev att komma till skolan igen, avslutar Annely.

På Hällsboskolan fortsätter elever och lärare att träna på att använda digitala verktyg, så att alla är rustade för alternativa undervisningsalternativ, pandemi eller inte.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 4, 2020.

Corona-pandemin har kastat oss in i framtiden

Hällsboskolan på Kungsholmen i Stockholm

har gjort något bra av pandemin.

– För våra elever kan

undervisning på distans

ha positiva sidor.

Varje elev får sina instruktioner

direkt via sin skärm,

säger Annely Tärning.

Annely är rektor på skolan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

har tre special-skolor för elever med språk-störning.

Hällsboskolan på Kungsholmen är en av dem.

 

Lärarna provade på att

undervisa på distans

Hällsboskolan har en bra lär-plattform.

Instruktionerna är tydliga.

Plattformen gör det lättare för eleverna

både i klass-rummet och hemma.

 

En skol-dag under pandemin

prövade lärarna och eleverna på distans-skola.

All undervisning gick via internet.

De använde lärplattformen till det.

Lärarna hade förberett eleverna.

Alla elever kunde ta emot instruktioner på distans.

 

Lärarna fick förbereda sin lektion digitalt.

 

– För att alla skulle få en plats i fred

satt några lärare till och med i korridorerna

och i olika små skrubbar i skolan,

säger Cecilia Sommerfeld.

 

Cecilia är IT-pedagog på Hällsboskolan.

Hon sprang mellan lärarna och hjälpte dem den där dagen.

Hon försökte ge så mycket stöd hon kunde.

 

– Vi lärde oss mycket under den dagen.

Och lärarna har blivit säkrare, framför allt.

De har blivit bättre på att använda de verktyg vi har,

säger Cecilia.

 

Det är bra att öva inför framtiden

Dagen med distansskola var ett experiment.

Hällsboskolan har inte behövt stänga

under pandemin hittills.

Men rektor Annely ser det som en utveckling.

Det är bra att ha provat att undervisa på distans.

 

– Det positiva med pandemin är att

vi får en knuff in i framtiden.

På gott och ont, men mycket på gott,

säger Annely.

 

På vilket sätt kan det vara bra?

–  Redan nu finns åtgärds-program

där vi ska ha en del undervisning på distans.

Det är bra att vi måste skärpa till oss

så att vi blir bättre på det.

Det vinner vi på.

 

Som rektor har Annely många möten.

Hon kan ha fem arbets-plats-träffar efter varandra.

Alla möten är nu på distans.

Det har blivit många möten sen i mars

när pandemin började.

 

– Det har gjort det lättare för personalen,

att mötena är på distans.

De hade annars behövt komma in till skolan.

Men jag måste tänka på hur jag gör

när jag håller mötena via internet.

Det kan lätt bli ett föredrag i stället för ett möte,

säger Annely.

 

På Hällsboskolan fortsätter elever och lärare

att träna på att använda digitala verktyg.

De förbereder sig för andra typer av undervisning,

oavsett om det är pandemi eller inte.

 

De får en robot till klassen

Framtiden är redan här,

som man brukar säga.

Snart kommer det att finnas en

robot i klass-rummet.

 

– Vi kommer att låta en elev

vara med i undervisningen

via en robot i klassrummet.

Vi ska testa hur det funkar,

säger Annely.

 

Eleven är inte i skolan just nu.

Lärarna hoppas att roboten ska göra

att eleven deltar mer.

Inte bara på lektionerna utan

också bland klass-kamraterna.

 

Men hur funkar det här, Annely?

– Eleven kommer att få skicka ljud och bild

via roboten i real-tid.

 

Det blir nästan som att eleven är med i klassen.

Det blir lättare också för klasskamraterna.

De glömmer inte bort eleven.

 

– Det blir lättare att interagera.

Roboten kan vara med överallt,

inte bara i klassrummet.

Roboten kan följa med ut på skol-gården

eller i uppehålls-rum.

 

Är ni de första som provar på en robot?

– Nej, robot i klassrummet har använts tidigare.

För barn som behandlas längre tid på sjukhus.

 

Vill ni att elever ska gå i skola hemifrån?

– Nej, vårt syfte är inte

att låta eleven stanna hemma.

Vi vill göra det lättare för eleven att

komma tillbaka till klassrummet.

Kompisarna är det viktigaste för att få en elev

att komma till skolan igen.

Det vet vi sedan tidigare,

säger Annely.

Publicerat torsdag 24 februari 2022