Logotyp European agency for special needs and inclusive education

Ny rapportserie med internationell kunskap utifrån en svensk kontext

SPSM har tagit fram en helt ny serie rapporter där vi sammanfattar de viktigaste slutsatserna från projekt vi genomför tillsammans med det europeiska nätverket European Agency. Här får du internationella kunskapsunderlag med koppling till det svenska skolväsendet.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education är ett nätverk med medlemmar från 31 europeiska länder. Nätverkets vision är att skapa bättre förutsättningar för alla elever. Det gör man genom att stödja beslutsfattare och utveckla samarbetet i Europa inom inkluderande utbildning.

SPSM representerar Sverige i nätverket. Det innebär bland annat att vi leder svenskt deltagande i European Agency-projekt och samordnar kommunikation och spridning till svenska målgrupper. SPSM ansvarar också för att hämta kunskap och erfarenhet från Sverige och lyfta den på europeisk nivå.

Nya rapporter för att bättre nå ut

– De nya rapporterna är en del i det uppdraget. European Agencys projekt brukar mynna ut i en samling av olika rapporter, men vi vet att de flesta inte hinner fördjupa sig i alla dessa texter. Med rapporterna vill vi bättre nå ut med resultaten inom European Agency och även göra de olika projekten praktiskt tillämpbara, säger Zoë Leffler, nationell samordnare för European Agency.

SPSM anpassar även resultaten till den svenska kontexten genom att referera till svenska styrdokument, yrkeskategorier och målgrupper. Serien heter SPSM informerar från European Agency for special needs and inclusive education.

Rapporterna som finns i dag ligger i SPSM:s webbutik:

Nyhetsbrev från European Agency

För dig som vill hänga med löpande i vad som händer inom European Agency finns SPSM:s nyhetsbrev för just detta. Prenumerera på nyhetsbrevet på spsm.se.

Läs mer om SPSM:s roll och arbete inom European Agency på spsm.se.

Publicerat onsdag 21 februari 2024