Aurora Lindberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ny generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regeringen har utsett Aurora Lindberg till ny generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Aurora Lindberg kommer närmast från rollen som verksamhetsområdeschef för Kunskapsutveckling på myndigheten och tillträder tjänsten direkt.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ger specialpedagogiskt stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildningar med fokus på barn och elever med funktionsnedsättning samt driver specialskolor för elever som har specifika kommunikativa behov, exempelvis behov av undervisning på teckenspråk. 

SPSM har sitt huvudkontor i Härnösand och därifrån kommer också Aurora Lindberg att leda verksamheten som bedrivs på 20 orter runt om i landet. 

- Folkhälsomyndighetens rapport om Skolbarns hälsovanor som publicerades igår visar hur olika det ser ut i Skolsverige. Det skiljer sig markant mellan olika regioner hur elever upplever sin skolgång, och vi vet genom vår rådgivning att allra tuffast kan det vara för elever med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att vi är en myndighet som finns på många orter i landet och kan ge stöd, säger Aurora Lindberg. 

Aurora Lindberg har haft chefsansvar på SPSM sedan 2019 och lett myndighetens arbete kring kunskapsutveckling och forskningsspridning och även tagit ett övergripande ansvar i flera regeringsuppdrag. 

- Nu längtar jag efter att ta myndigheten till nästa nivå och jag vet att jag gör det tillsammans med kompetenta medarbetare. Vi har under de senaste dagarna fått flera exempel som visar hur viktigt SPSM:s uppdrag är, som PIRLS-rapporten som mäter läsförmågan hos elever i årskurs 4 som också publicerades igår. Även där ser vi att det är stora skillnader mellan skolor. SPSM behöver finnas nära skolor och skolhuvudmän så att vi kan ge det statliga stöd som behövs.

Tidigare har Aurora Lindberg bland annat arbetat som direktör för Kommunförbundet Västernorrland och som chef för strategisk utveckling i Umeå kommun.

Specialpedagogiska skolmyndigheten får ny general-direktör

Regeringen har valt Aurora Lindberg
till ny generaldirektör för SPSM.
Aurora arbetade tidigare med
kunskaps-utveckling på SPSM.
Hon var verksamhets-områdes-chef.
Aurora börjar på sitt nya jobb
nu genast.

SPSM = Special-pedagogiska skol-myndigheten.

SPSM ger special-pedagogiskt stöd

Vi ger stöd till

 • för-skolor.
 • skolor.
 • vuxen-utbildningar.
 • Barn och elever med funktions-nedsättning
  är vår målgrupp. 

SPSM har också special-skolor.
Ett exempel är skolor med
undervisning på tecken-språk. 

Huvud-kontoret är i Härnösand.
Nya generaldirektören kommer att
jobba därifrån.

SPSM har verksamhet på
20 orter runt om i Sverige. 

– Det är viktigt att vi är en myndighet
som finns på många orter i landet
och kan ge stöd,
säger Aurora Lindberg. 

Skolan är inte lika bra
i hela landet.

– Det skiljer sig mycket
mellan olika regioner
hur elever upplever skolan.
Allra tuffast kan det vara för elever med funktionsnedsättning.
Det vet vi genom vår råd-givning.

Folk-hälso-myndigheten har skrivit
en ny rapport.
Den heter Skol-barns hälso-vanor.

– Rapporten visar
hur olika det ser ut,
säger Aurora.

Det här är Aurora Lindberg

Aurora har varit chef på SPSM
sedan år 2019.

Det här har hon jobbat med:

 • kunskaps-utveckling.
 • forsknings-spridning.
 • regerings-uppdrag. 

– Nu längtar jag efter att
utveckla myndigheten till nästa nivå.
Jag vet att jag gör det
tillsammans med bra medarbetare,
säger Aurora. 

Dagen före intervjun
har PIRLS-rapporten kommit.
Den mäter hur bra elever läser
när de går i fyran.

– Även där ser vi att det är
stora skillnader mellan skolor. 

PIRLS-rapporten visar också
hur viktigt SPSM:s uppdrag är. 

– SPSM behöver finnas nära skolor
och skol-huvudmän.
Så att vi kan ge det statliga stöd
som behövs.

Det här gjorde Aurora före SPSM

Aurora har tidigare varit bland annat:

 • direktör för Kommun-förbundet Västernorrland. 
 • chef för strategisk utveckling
  i Umeå kommun.
Publicerat fredag 26 maj 2023