Specialskolor för elever med grav språkstörning

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver tre Hällsboskolor för elever med grav språkstörning. En ligger i Umeå och två i Stockholm. Vi tar emot elever från hela landet och erbjuder en anpassad lärmiljö med personal med hög specialpedagogisk kompetens. 

Tre nationella skolor för elever som har grav språkstörning

Hällsboskolan Mälarhöjden i Stockholm

På Hällsboskolan Mälarhöjden tar vi emot de allra yngsta barnen från förskoleklass till årskurs 2.

Hällsboskolan Mälarhöjden 

Hällsboskolan Kungsholmen i Stockholm

På Hällsboskolan Kungsholmen tar vi emot elever från årskurs 2 till årskurs 10. 

Hällsboskolan Kungsholmen 

Hällsboskolan i Umeå

Hällsboskolan i Umeå tar emot elever från förskoleklass till årskurs 10.

Hällsboskolan i Umeå

Tillgänglig utbildning med stöd i språk och kommunikation

Våra elever med grav språkstörning får en anpassad lärmiljö och mer tid för sitt lärande. Hos oss får eleverna, utifrån betygskriterierna i läroplanen för specialskolan, en undervisning som är anpassad efter deras individuella förutsättningar och behov. Det finns också möjlighet för vissa elever att läsa enligt anpassade grundskolans kursplaner. 

Vad innebär grav språkstörning? 

Grav språkstörning innebär att elevens språkförmåga är påtagligt nedsatt jämfört med jämnåriga. Flera språkliga domäner är påverkade, såväl impressiva som expressiva. Eleven behöver således stöd för att förstå och tolka språklig information samt att göra sig förstådd. Det erbjuder vi på Hällsboskolorna. Vi har fokus på språk och kommunikation i alla situationer för högre måluppfyllelse. Våra lärmiljöer skapar möjligheter för våra elever att känna sig trygga, tro på sig själva och lyckas i sitt lärande.

Hällsboskolornas lärmiljöer

Vem kan gå på Hällsboskolan? 

Hällsboskolan vänder sig till elever med grav språkstörning. För att en språkstörning ska anses som grav:

  • har eleven diagnosen generell språkstörning eller likvärdiga språkliga svårigheter. Svårigheterna att förstå och att själv göra sig förstådd ska vara så omfattande att det i hög grad påverkar inlärningssituationen och det sociala samspelet.
  • ska språkstörningen vara den framträdande svårigheten i det fall den förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar, såsom exempelvis autism, intellektuell funktionsnedsättning eller svag teoretisk begåvning.
  • ska språkstörningen visa sig i samtliga språk om en elev är flerspråkig.

Mer om ansökan till specialskola.

Det handlar inte alltid om en språkstörning

En språkstörning kan påverka olika områden: form, innehåll och användning. En grav språkstörning ska inte blandas ihop med andra språkliga svårigheter.  Om ditt barn har språkliga svårigheter men inte grav språkstörning har ditt barn ändå rätt till att få en anpassad lärmiljö. Ditt barns förskola eller skola kan ansöka om specialpedagogiskt stöd för att få hjälp med att anpassa lärmiljön efter ditt barns behov. 

För elever med grav språk-störning

Specialpedagogiska skolmyndigheten
har tre skolor som heter Hällsboskolan.

De är för elever med svår språkstörning.

Vi tar emot elever från hela landet.

Skolorna är anpassade till dem.

Vår personal kan väldigt mycket om
språkstörning och special-pedagogik.

Hällsboskolan har förskole-klass och
årskurs 1 till 10.

Vi anpassar skolan till eleverna

Våra elever med grav språkstörning
får en skol-miljö som passar just dem.

De får också mer tid för att lära sig.

Vi följer kunskaps-kraven i läro-planen
för special-skolan.

Några elever hos oss läser enligt
den anpassade grund-skolans kursplaner.

Hos oss får eleverna stöd i
språk och kommunikation

Den som har en grav språkstörning
har mycket svårare än andra att tala.

Det är svårt att uttrycka sig
men det är också svårt att förstå.

Eleven behöver därför få hjälp med det.

Den hjälpen får eleverna på Hällsboskolan.

Språk och kommunikation är väldigt viktigt
på våra skolor, hela tiden.

Vi hjälper våra elever att lyckas
nå sina mål.

En annan viktig sak hos oss är trygghet.

Våra elever ska kunna känna sig trygga.

De ska våga tro att de kan lära sig.

De ska våga tro på sig själva.

Sök till Hällsboskolan

Om ditt barn har en grav språkstörning
kan du söka till Hällsboskolan.

Barnet ska ha så svårt att förstå och tala
att det verkligen är svårt i skolan.

Det handlar inte om att barnet talar
ett annat språk hemma.

Det handlar inte heller om att barnet
hör dåligt, till exempel.

Skriv i ansökan om du vill att ditt barn ska gå
på Hällsboskolan i Stockholm eller i Umeå.

I Stockholm har vi två skolor.

På Hällsboskolan Mälarhöjden
går de allra yngsta barnen.

På Hällsboskolan Kungsholmen
går elever från årskurs 2 till årskurs 10.

Så här söker du till Hällsboskolan

Det handlar inte alltid om
en språkstörning

Har ditt barn det svårt med språket
men ingen grav språkstörning?

Då har ditt barn ändå rätt till hjälp.

Det kan också få en anpassad lär-miljö.

Ditt barns förskola eller skola
kan ansöka om special-pedagogiskt stöd.

Personalen kan få hjälp att anpassa lärmiljön
så att den passar ditt barn.

Tipsa gärna personalen om en text
som vi har skrivit.

Den heter Arbeta med språkstörning
i förskola och skola
.

Läs mer

Publicerat onsdag 29 november 2023