Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK

Nätbaserad baskurs som ger grundläggande kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, utifrån teori och praktik. Vad menas med kommunikation, olika kommunikationssätt, omgivningens betydelse och rätten till kommunikation.

 • 26
  måndag
  februari 2024
  -
  22
  fredag
  mars 2024
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 369399
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Är du intresserad av samspel och kommunikation mellan människor? Den nätbaserade baskursen vänder sig till dig som vill få kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Kursen beskriver AKK utifrån teori, praktik samt dokument som stödjer kommunikation.

Kursen består av fyra moment över följande områden:

 • Rätten till kommunikation
 • Vad är AKK?
 • Omgivningens betydelse för en kommunikativ lärmiljö
 • Olika kommunikationssätt

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av filmade föreläsningar, filmer, arbetsuppgifter och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt skriftligt i kursforum. Studierna sker på nätet och kan genomföras när det passar den enskilde deltagaren under veckans moment.

Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs när alla moment fullföljts genom aktivt deltagande i kursforum och när inlämningsuppgiften är genomförd.

Beräknad tidsåtgång för studierna är cirka 3-4 timmar i veckan.

Medverkande

Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 010-473 54 57
Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga, verksamma inom alla skolformer.

Övrig personal såsom barnskötare, elevassistent eller annan är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och medvetenhet om allas rätt till fungerande kommunikation och AKK; utifrån teori, styrdokument, egna upplevelser och ett helhetsperspektiv.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • vad som menas med kommunikation och AKK
 • egen- och helhetsperspektiv på kommunikation samt omgivningens betydelse
 • styrdokument som ger stöd i arbetet och var du kan hämta ytterligare information

Upplysningar om innehåll

Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Samspel och kommunikationPublicerat fredag 16 februari 2024