Uppdrag om utbildning i punktskrift för barn och elever

Från den 28 april har Specialpedagogiska skolmyndigheten uppdraget att tillhandahålla utbildning i punktskrift för barn och elever med svår synnedsättning eller blindhet.

– Punktskrift har stor betydelse för att nå ett självständigt liv för barn och unga med synnedsättning eller blindhet som inte kan läsa med förstorande system, säger Elisabet Sepúlveda på SPSM. 

Det finns idag i Sverige ett hundratal barn och elever med synnedsättning eller blindhet som använder punktskrift för att läsa och skriva. Kunskapen om punktskrift och hur man undervisar i punktskrift är inte känd i samhället eftersom målgruppen är liten. Kommuner och skolor har heller inte möjlighet att bygga upp kunskap och kompetens på området eftersom eleverna är spridda över hela landet. 

– Kompetens om punktskrift och undervisning finns samlat på SPSM:s Resurscenter syn och är det viktigaste området i vårt stöd fortsätter Elisabet Sepúlveda.  

Elevens skola är fortsatt ansvarig för elevens utbildning i punktskrift. SPSM utbildar sedan tidigare lärarna för att de i sin tur ska kunna lära ut punktskrift. Uppdraget som SPSM nu fått kompletterar och underlättar skolornas undervisning och elevernas lärande.

– Uppdraget vi har fått innebär inte bara ett stöd för eleverna i punktskrift utan också om att ge barnen och eleverna en gemenskap och ett kontaktnät bland andra med synnedsättning och blindhet, avslutar Elisabet Sepúlveda.

Läs mer om punktskrift på SPSM:s webbplats.

Kontaktperson: Elisabet Sepúlveda, enhetschef Resurscenter syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Telefon: 010-473 51 30

E-post: elisabet.sepulveda@spsm.se  

Publicerat tisdag 3 maj 2022