Porträtt Therese Lindahl

Jobbar du med utredning och mottagande?

Det är ett stort beslut om en elev ska gå i grund- eller gymnasiesärskola. Det ska göras omfattande utredningar inför ett sådant beslut och vårdnadshavarna är alltid involverade. Det finns en nätkurs att gå hos SPSM för att lära sig mer och träffa andra som har samma uppdrag.

Therese Lindahl är SPSM:s talesperson inom området intellektuell funktionsnedsättning. Hon stöttar också skolor och skolhuvudmän och utbildar även kommuner hur de ska lägga upp arbetet med att bedöma om en elev ska tas emot i grundsärskola eller gymnasiesärskola. Therese ger en nätkurs i oktober i år och fler kurser kommer framöver.

- Det finns en hel del missuppfattningar kring vem som går i grund- eller gymnasiesärskola och hur det går till när beslut fattas. 

För att tillhöra grundsärskolans målgrupp krävs två saker: att eleven har intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada och att eleven inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav. 

Grundlig utredning görs

En grundlig utredning görs som består av fyra olika delar; en pedagogisk-, en psykologisk-, en medicinsk- och en social bedömning. Dessa delar görs av olika professioner så som speciallärare, psykolog, läkare och kurator. Det är elevens hemkommun som håller i utredningen och initiativet kan komma från elevens vårdnadshavare, skolpersonal eller från eleven själv. 

Prova på i 6 månader

När alla bedömningar är gjorda så fattar kommunen beslut om ett mottagande. Som vårdnadshavare har man rätt att tacka ja eller nej och en elev kan även gå på försök i grundsärskolan i 6 månader, därefter kan man ta ett gemensamt beslut om det var ett bra alternativ. 

- I grund- och gymnasiesärskola får eleverna en utbildning och en undervisning som är anpassad till deras behov och förutsättningar. Men att gå i grundsärskolan och gymnasiesärskolan innebär vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke eleven kan välja i framtiden. 

Läs mer om utredning och mottagande i Skolverkets broschyr Anpassade grundskolan är till för ditt barn

Läs mer om SPSM:s stöd kring intellektuell funktionsnedsättning.

Sök stöd i ditt arbete med utredning och mottagande.

Publicerat tisdag 28 november 2023