Två bilder som visar ämnesområdet Kommunikation på olika sätt. Bilden till vänster visar en hand som pekar mot en text och en teckning. Bilden till höger visar ett samtal mellan en medarbetare och en elev.

Kommunikation

Här hittar du våra lektionstips och annan inspiration inom kommunikation, för dig som jobbar inom grundsärskolan. 

Undervisning i ämnesområdet kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. 

  • Förmåga att uttrycka sig och kommunicera i olika sammanhang.
  • Förmåga att tolka olika texter och andra former av kommunikation. 
  • Förmåga att söka information från olika källor

Du kan läsa mer om kursplanen för kommunikation på Skolverkets webbplats.

Publicerat onsdag 18 maj 2022