Referensperson till vår läromedels­utveckling

Vill du vara referensperson till vår läromedelsutveckling?

När vi tar fram nya och reviderar befintliga läromedel behöver vi alltid referenspersoner som dagligen arbetar med våra målgrupper (elever med intellektuell funktionsnedsättning, NPF, tal- och språksvårigheter eller rörelsehinder samt elever med syn- och hörselnedsättning).

Om du kan tänka dig att hjälpa oss med detta kan du fylla i formuläret nedan, så för vi in dig i vår lista på potentiella referenspersoner. Att du fyller i formuläret innebär inte att du lovar att ställa upp, eller att vi med nödvändighet kommer att höra av oss. Det innebär bara att vi kommer att spara de uppgifter du lämnar, och om vi driver något projekt där just din profil passar kan vi komma att höra av oss till dig med en förfrågan.

Intresseanmälan: referensperson till läromedelsutveckling

Skolform
Yrkesroll
Arbetar med elever med
Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med ändamålet som det beskrivs till formuläret och i enlighet med Information om behandling av personuppgifter som finns att läsa längst ner på denna sida. *

Information om behandling av personuppgifter

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) behöver spara och behandla personuppgifter om dig som du lämnat i formuläret för referensperson. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig om vi behöver ställa frågor kring ett läromedel.

Vi har fått dina uppgifter från dig när du fyllde formuläret för referensperson. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Samtycket kan när som helst återkallas. Ett återkallande gäller framåt i tiden och påverkar inte behandlingar som gjordes före samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas till dess att du meddelar att du inte vill att vi skall kontakta dig angående läromedelsfrågor eller 5 år från det att blanketten undertecknades.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inom Läromedelsavdelningen i SPSM.

Personuppgiftsansvarig är Specialpedagogiska skolmyndigheten med adress box 1100, 871 29 Härnösand, organisationsnummer 202100-5745 och e-postadress spsm@spsm.se.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-postadress spsm@spsm.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@spsm.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Publicerat 2024-01-11