Ritade tecken

Ritade tecken är utvecklat för att stödja användandet av Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – TAKK. 

TAKK-tecken bygger på tecken från det svenska teckenspråket och används tillsammans med tal för att förstärka betydelsebärande ord i en kommunikation. Viktigt att komma ihåg att även om TAKK bygger på tecken från det svenska teckenspråket så är TAKK inte teckenspråk. Teckenspråk är ett alldeles eget språk med egen grammatik.

I bilddatabasen finns idag cirka 3600 bilder. Bildbasen uppdateras två gånger per år med nya illustrationer där du som användare kan vara med och påverka de nya tecknen genom att skicka in önskemål.

I verktyget Ritade tecken kan du ladda ner enskilda bilder eller hela bildbasen. Med hjälp av olika mallar kan du göra dokument, du kan också skriva ut dina bilder och dokument eller spara dem i mappar online.

Gå vidare till Ritade tecken

Publicerat 2024-04-26