Bilden visar en illustration av tecknet för kurator.

Ritade tecken

Att använda händerna för att teckna kan komplettera det talade språket. Specialpedagogiska skolmyndigheten tar fram ritade bilder på tecken som följer det svenska teckenspråket. Dessa finns i bilddatabasen Ritade Tecken.

Bilderna är utvecklade för att stödja det alternativa kommunikationssättet TAKK. Den som använder TAKK tecknar till tal för att underlätta språkförståelse och lärande. I första hand används TAKK för att underlätta kommunikation med elever med utvecklingsstörning och elever med tal- och språkstörning.
Ritade tecken är främst avsedd för läromedelsproducenter och pedagoger som arbetar i verksamheter som använder kommunikationsstödet TAKK. Ritade Tecken används också av kursledare och föräldrar till barn som behöver TAKK.

I bilddatabasen finns cirka 2600 bilder. Du kan ladda ner enskilda bilder eller hela bildbasen. Med hjälp av våra dokumentmallar kan du göra dokument. Du kan också skriva ut dina bilder och dokument eller spara dem i mappar online.

Välkommen till Ritade tecken.

Publicerat onsdag 1 juli 2020