Bilden visar en illustration av tecknet för kurator.

Ritade tecken

Tecken som stöd kan komplettera det talade språket.

Specialpedagogiska skolmyndigheten tar fram ritade bilder på tecken som följer det svenska teckenspråket. Dessa finns i bilddatabasen Ritade Tecken.

Bilderna är utvecklade för att stödja användandet av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation TAKK. TAKK används bland annat för att tydliggöra betydelsebärande ord och underlätta språkförståelse och lärande. Ritade tecken är främst avsedd för pedagoger som arbetar i verksamheter där man använder kommunikationsstödet TAKK och föräldrar till barn som behöver TAKK. Tjänsten Ritade Tecken används också av läromedelsproducenter och kursledare. 

I bilddatabasen finns cirka 3000 bilder. Bildbasen uppdateras två gånger per år med nya illustrationer där du som användare kan vara med och påverka de nya tecknen genom att skicka in önskemål.

I verktyget Ritade tecken kan du ladda ner enskilda bilder eller hela bildbasen. Med hjälp av våra olika mallar kan du göra dokument, du kan också skriva ut dina bilder och dokument eller spara dem i mappar online.

Välkommen till Tjänsten Ritade tecken.

Publicerat fredag 7 oktober 2022