Produktion av läromedel på teckenspråk

Det finns flera förlag och producenter som gör läromedel för elever med dövhet eller hörselnedsättning. Men ibland finns det ändå behov som läromedelsmarknaden inte tillgodoser. Då producerar vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten läromedel på teckenspråk.

Vi gör inventeringar och förstudier för att se vilka behov som finns i skolan. Ibland kommer det tips från pedagoger som träffar eller kontaktar våra projektledare, eller från våra kollegor som träffar lärare och annan personal i skolan. Med stöd av en referensgrupp blir det sedan en prioritering av vad som sedan blir en läromedelsproduktion.

De läromedel som hittills finns producerat hittar du i vår webbutik. Det finns även exempel att inspireras av på Hitta läromedel. Det är en söktjänst som listar förlagens utgivning utifrån vilka egenskaper som gör läromedlet tillgängligt. Samtala med din elev om vad som passar just den bäst.

Publicerat 2024-02-01