Två olika bilder som symboliserar ämnesområdet Vardagsaktiviteter. Bilden till vänster visar en person som tvättar händerna. Bilden till höger visar en elev som plockar mat i en matsal.

Vardagsaktiviteter

Här hittar du våra lektionstips och annan inspiration inom vardagsaktiviteter.

Genom undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  • söka information om service- och kulturutbud, och
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Du kan läsa mer om kursplanen för vardagsaktiviteter på Skolverkets webbplats.

Publicerat tisdag 6 oktober 2020