Två olika bilder som symboliserar ämnesområdet Vardagsaktiviteter. Bilden till vänster visar en person som tvättar händerna. Bilden till höger visar en elev som plockar mat i en matsal.

Vardagsaktiviteter

Här hittar du våra lektionstips och annan inspiration inom vardagsaktiviteter, för dig som jobbar inom grundsärskolan.

Undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktivitet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

  • Förmåga att hantera och reflektera över praktiskt arbete som förekommer i ett hem och i en vardagsmiljö
  • Förmåga att delta i samhällsliv och demokratiska processer, och
  • Förmåga att reflektera över samhällsförhållanden och livsfrågor samt människors levnadsvillkor under olika tider och på olika platser

Du kan läsa mer om kursplanen för vardagsaktiviteter på Skolverkets webbplats.

Publicerat torsdag 28 april 2022