Vardagsaktiviteter

Här hittar du våra lektionstips och annan inspiration inom vardagsaktiviteter, för dig som jobbar inom den anpassade grundskolan.

Undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktivitet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

  • Förmåga att hantera och reflektera över praktiskt arbete som förekommer i ett hem och i en vardagsmiljö
  • Förmåga att delta i samhällsliv och demokratiska processer, och
  • Förmåga att reflektera över samhällsförhållanden och livsfrågor samt människors levnadsvillkor under olika tider och på olika platser

Du kan läsa mer om kursplanen för vardagsaktiviteter på Skolverkets webbplats.

Publicerat 2023-10-16