Bilden visar två elever som lägger puzzel vars bild är en karta.

Läromedelsutveckling

Vi tar fram läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang, men ger också stöd till förlag som producerar läromedel för målgruppen. 

Vi producerar läromedel för:

Vi kartlägger behoven

Vilka behov av läromedel finns inom olika elevgrupper? Vi gör årliga kartläggningar, som presenteras på vår sida för läromedelsproducenter. Även du som lärare kan lära dig mer om hur läromedel kan utformas för att göra dem tillgängliga. Den senaste kartläggningen visar behoven hos elever med dövblindhet och CVI (cerebral visual impairment eller hjärnsynskada).

Publicerat fredag 7 oktober 2022