Läromedelsutveckling

Vi tar fram läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang, men ger också stöd till förlag som producerar läromedel för målgruppen. 

Vi producerar läromedel för:

  • elever som använder teckenspråk eller behöver stöd i läromedel på grund av hörselnedsättning.
  • elever med rörelsehinder, utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • elever som behöver tecken som alternativt eller kompletterande kommunikationssätt  för sin språkutveckling, främst inom bliss, Pictogram och Tecken som AKK (TAKK).
  • elever med synnedsättning. Vi producerar läromedel, men anpassar också läromedel från andra förlag. Läs mer om produktion av anpassade läromedel i vår webbutik.

Vi kartlägger behoven

Vilka behov av läromedel finns inom olika elevgrupper? Vi gör årliga kartläggningar, som presenteras på vår sida för läromedelsproducenter. Även du som lärare kan lära dig mer om hur läromedel kan utformas för att göra dem tillgängliga. Den senaste kartläggningen visar behoven hos elever med dövblindhet och CVI (cerebral visual impairment eller hjärnsynskada).

Publicerat 2024-02-01