Om oss

Jobba hos oss

Vill du arbeta för att alla barn, unga och vuxna oavsett funktionsnedsättning ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning? Tillsammans med engagerade kollegor har du möjlighet att påverka på riktigt, både på lokal och nationell nivå. 

En trygg framtid börjar i en skola utan hinder. En skola där alla barn och elever blir sedda och får förutsättningar att må väl, vilja lära och känna hopp inför allt som väntar. Men siffrorna visar en annan verklighet. Att många elever inte når sina mål är alarmerande. Det är djupt oroande. Och det är bråttom! Så låt oss gå rakt på sak: alla måste få chans att lyckas i skolan. Alla kan med stöd, individuella anpassningar och förtroende från oss vuxna nå längre än de tror. Därför ska vi stärka vårt nationella arbetslag i specialpedagogik. 

Vi söker människor med genuin vilja att bidra, obeveklig tro på människors förmåga och övertygelse om allas lika värde. Du som vill jobba med och kring barnet eller eleven i våra skolor. Du som är lärare, specialpedagog eller rektor. Du som är it-tekniker, boendepersonal eller jurist. Du som kan teckenspråk, eller väldigt gärna vill lära dig. Du som är expert på att lyssna och finna lösningarna som verkligen gör skillnad. 

Många kompetenser, förmågor och erfarenheter behövs för att stötta dem som stöttar och bana väg för varje elevs utveckling. Tillsammans förverkligar vi rätten till likvärdig utbildning i ett demokratiskt och fortsatt innovativt Sverige. Tillsammans river vi hindren i svensk skola, lokalt och nationellt, för varje enskild elev och för skolan i stort. Tillsammans gör vi skoltiden till vad den faktiskt är, nämligen ett livslångt lärande. 

Det är många som ser fram emot att du hör av dig. Sök någon av våra lediga tjänster!

Förutom vårt viktiga uppdrag erbjuder vi dig:

 • En arbetsplats som uppmuntrar till ständigt lärande
 • Ett stimulerande jobb med stor potential att utveckla kompetens inom specialpedagogik, oavsett vad du jobbar med hos oss
 • Kompetensutveckling och individuell lönesättning
 • Flexibla arbetstider och arbetsformer
 • Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag
 • Ersättning för sjukvårds- och läkemedelskostnader
 • 35 semesterdagar det år du fyller 40 år
 • Förskottssemester, även om du söker en lärartjänst hos oss med ferieanställning
 • Föräldralön
 • Förkortad arbetstid för föräldrar
 • Kollektivavtal, försäkringar och trygghet

Lediga jobb

Publicerat 2024-04-04