Alla filmer till LSR-garantin

Systematik i arbetet på Rosengårdsskolan i Malmö

Rektor, specialpedagog och lärare berättar om strukturer och möten som bidrar till en likvärdighet.

Elevers behov och undervisningen i centrum på Rosengårdsskolan i Malmö

Personalen beskriver hur de analyserar undervisningen och elevernas behov för att forma en undervisning som gynnar alla elevers lärande.

Rosengård 3 - Undervisning och extra anpassning

Rosengård 4 - Förutsättningar för delaktighet

Systematik i arbetet med undervisning och stöd på Södergårdsskolan i Huskvarna

Lärare, specialpedagoger och rektor ger exempel på hur de arbetar för att skapa systematik i arbetet med undervisning och stöd till elever.

Södergård 2 - Analys av undervisning

Undervisning och stödinsatser på Södergårdsskolan i Huskvarna

 Södergård 4 - Förutsättningar för delaktighet

Elevers rätt till utbildning och stöd

Johan Malmqvist, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö, berättar.

Filmen handlar om elevers rätt till en likvärdig utbildning, rätten till stöd i undervisningen och om hur förutsättningar på skolnivå kan påverka arbetet med stöd till elever, utifrån vad forskning visar

Johan Malmqvist 2

Johan Malmqvist 3 

Johan Malmqvist 4

Ulf Pantzare

Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklass

Ylva Gunnars, utredare och projektledare på Skolinspektionen, berättar om Skolinspektionens granskning av arbetet med garantin för tidiga stödinsatser. Filmen lyfter fram några centrala delar i granskningens resultat.

Publicerat måndag 17 maj 2021