Hällsboskolan Mälarhöjdens skolbyggnad. I förgrunden syns en gunga och en rutchkana.

Hällsboskolan Mälarhöjden

Har du ett barn med grav språkstörning som är i behov av specialskola? Hällsboskolan Mälarhöjden i södra Stockholm är en statlig specialskola som tar emot elever med grav språkstörning från förskoleklass till årskurs 2. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation på olika sätt. Vi tar emot elever från hela landet.

Besök Hällsboskolan Mälarhöjden

Funderar du på om Hällsboskolan Mälarhöjden är rätt skola för ditt barn? Boka in ett besök genom att ringa vår växel 010 473 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till spsm@spsm.se

Läroplan för specialskolan

Vi undervisar enligt läroplanen för specialskolan. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Undervisningen anpassas utifrån individuella behov. Hällsboskolans lärmiljö är anpassad efter våra elevers behov. 

Vi jobbar också efter en modell, Rättighetsbaserad skola, för att våra elever ska få mer kunskap om sina mänskliga rättigheter samtidigt som rättigheterna uppfylls på olika sätt i skolan.

Skolverksamhet för de allra yngsta

Hällsboskolan Mälarhöjden öppnade sin skolverksamhet höstterminen 2019 i ett villaområde i Mälarhöjden som är en söderförort till Stockholm. Vi öppnade Hällsboskolan Mälarhöjden för att möta det ökande antal sökande elever till Hällsboskolan i Stockholm. Vi har plats för cirka 40 elever och tar således emot de allra yngsta eleverna. Under läsår 2021/2022 har vi skolverksamhet för barn och elever i förskoleklass till årskurs 2. 

Resor till och från skolan och fritidshem 

Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. På skolan finns ett fritidshem.

Hällsboskolan Mälarhöjdens fritidshem

Publicerat tisdag 25 juli 2023