Birgittaskolans skolbyggnad

Birgittaskolan

Har du ett barn som är döv eller har hörselnedsättning och är i behov av tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö? Birgittaskolan i Örebro är en statlig specialskola som tar emot elever som är döva eller har hörselnedsättning från förskoleklass till årskurs 10. Vi tar emot elever från Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. 

Besök eller prova på Birgittaskolan

Funderar du på om Birgittaskolan är rätt skola för ditt barn? Boka in ett besök eller prova på att vara elev hos oss genom att ringa vår växel 010 473 50 00  eller skicka ett e-postmeddelande till birgittaskolan@spsm.se

Undervisning i en rik teckenspråkig miljö

Det som utmärker Birgittaskolan är att våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och skriven svenska. Vi kallar det för tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Här får eleverna möjlighet att utveckla sina två eller fler språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en rik teckenspråkig miljö. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer. 

Vi anpassar undervisningen efter varje elevs förutsättningar och förbereder alla för en positiv gymnasietid och ett rikt vuxenliv. 

Våra elever får möjlighet till delaktighet och utveckling

Våra lokaler och undervisning är anpassade för våra elevers behov. Vår personal använder olika pedagogiska verktyg och hjälpmedel i undervisningen för att lärmiljön ska bli tillgänglig för våra elever, till exempel interaktiv skrivtavla, surfplattor, bildstöd, dator och hörteknik. Vi arbetar ständigt med att utvärdera och utveckla tillgängligheten i våra lärmiljöer.  

Resor till och från skolan, boende och fritidshem 

Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. För elever som har långt att dagpendla till skolan erbjuder vi fyra elevboenden. På skolan finns även fritidshem.

Birgittaskolans elevboende

Birgittaskolans fritidshem

Publicerat söndag 17 mars 2024