Hällsboskolan Umeå

Har du ett barn med grav språkstörning som är i behov av specialskola? Hällsboskolan i Umeå är en statlig specialskola som tar emot elever med grav språkstörning från förskoleklass till årskurs 10. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation på olika sätt. Vi tar emot elever från hela landet.

Besök Hällsboskolan i Umeå

Funderar du på om Hällsboskolan är rätt skola för ditt barn? Boka in ett besök genom att ringa vår växel 010 473 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till hallsboskolan.umea@spsm.se

Det finns flera tillfällen att besöka oss på Hällsboskolan i Umeå, både som vårdnadshavare och yrkesverksam.

Hösten 2024:

Våren 2025:

Läroplan för specialskolan

Vi undervisar enligt läroplanen för specialskolan och har undervisning för elever från förskoleklass till årskurs 10. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Undervisningen anpassas utifrån individuella behov. Vår undervisning och lärmiljö är anpassad utifrån våra elevers behov och med fokus på språk och kommunikation.

Hos oss får eleverna förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i sociala sammanhang och utvecklas som individer. Vi tar emot elever från hela landet. 

Vi jobbar också efter en modell, Rättighetsbaserad skola, för att våra elever ska få mer kunskap om sina mänskliga rättigheter samtidigt som rättigheterna uppfylls på olika sätt i skolan.

Vi har utformat den fysiska miljön utifrån våra elevers behov

Hällsboskolan i Umeå finns i nyrenoverade skollokaler på Umedalen. Vi har utgått ifrån våra elevers behov när vi har utformat klassrum, matsal och andra gemensamma ytor. Det innebär bland annat att:

  • alla klassrum har anslutande mindre grupprum och skärmar som gör att eleverna kan sitta ostört
  • väggarna är målade i lugna färger och rena från störande ljudintryck och ljusmiljön gör det möjligt för eleverna att få ro för studier och samtal
  • alla klassrum har digitala hjälpmedel och verktyg som underlättar elevernas lärande, samspel och kommunikation.

Resor till från skolan, boende och fritidshem

Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. De flesta yngre elever har skolskjuts mellan hemmet och skolan. Elever från årskurs 5 åker i de flesta fall kommunalt.

För elever som har långt att dagpendla till skolan erbjuder vi  elevboende. Elevboendet är beläget på nära avstånd till skolan. Eleverna som har rum på boendet reser hem till sina familjer varje helg. De reser då med flyg, tåg, buss eller taxi, beroende på var de bor. På skolan finns även fritidshem.

Elevresor till och från skolan

Hällsboskolan Umeås elevboende

Hällsboskolan Umeås fritidshem

Publicerat torsdag 9 november 2023