Pedagogisk planering

På den här sidan finns en mall och ett exempel på en pedagogisk planering för undervisning.

En pedagogisk planering kan göras på många olika sätt. I det här studiepaketet finns ett förslag på en planeringsmodell i sex spalter, som du hittar mallar för på den här sidan. Planeringsmodellen bygger på läroplanens delar. Den presenteras närmare i filmen Från styrdokument till klassrum i moment 1.

De sex spalterna i modellen har rubrikerna:

  1. Syfte
  2. Kriterier för bedömning av kunskaper
  3. Centralt innehåll
  4. Planering av undervisningen
  5. Delaktighet och tillgänglighet
  6. Bedömningssituationer

Mall för pedagogisk planering (PDF-dokument, 108 kB)
Mall för pedagogisk planering  (Word-dokument, 26 kB)

Du ska nu få ta del av ett exempel på hur en pedagogisk planering skulle kunna se ut när en lärare vill undersöka en elevs kommunikativa förmågor. 

Exempel: filmanalys vid skogspromenad

Läraren har observerat att eleven K studsar i rullstolen under vissa sträckor när klassen promenerar i skogen. Läraren vill ta reda på mer och planerar att filma två skogspromenader så att arbetslaget kan analysera filmen och lära sig mer om K:s kommunikation.

Syfte

Under den här rubriken skriver läraren in det som är aktuellt ifrån kursplanernas avsnitt om ämnenas syfte och långsiktiga mål. I det här exemplet: "Förmåga att uttrycka sig och kommunicera i olika sammanhang".

Kriterier för bedömning

Här skriver läraren in de relevanta bedömningskriterierna, till exempel: ”Eleven kommunicerar om elevnära ämnen och initierar och avslutar kommunikationen.”

Centralt innehåll

Här skriver läraren in det centrala innehållet: ”Kommunikation i olika sammanhang. Kroppsspråk, tecken, tal och andra former för kommunikation. Att uttrycka känslor och avsikter samt att tolka andras uttryck.”

Planering av undervisningen

Här lägger läraren in sin planering för två skogspromenader då personalen ska filma K. Inspelningen ska göras under fem minuter per tillfälle.

Delaktighet och tillgänglighet

Här planerar läraren för aktiviteten med hänsyn till tillgänglighet och delaktighet. Till exempel: ”Packa filmkameran. Packa K:s glasögon. Visa K att kameran är med. När inspelningen är klar ska vi visa K vad vi har spelat in.”

Bedömningssituationer

Arbetslaget planerar in när de ska se på filminspelningarna tillsammans och prata om dem. Läraren dokumenterar vad de har sett och vad de har tolkat. Till exempel: ”Filmanalys: K studsar varje gång vi går förbi de platser vi har plockat blåbär. Vi tolkar det som att K vill berätta att han kommer ihåg att vi har plockat blåbär. Han visar även sina gester för äta och glädje som vi tolkar som att K gillar blåbär och blåbärsplockning. Bedömning: K visar förmågan att uttrycka känslor och avsikter och han kommunicerar det genom kroppsuttryck och gester, det vill säga att han kommunicerar var blåbär plockas, visar glädje runt detta och gör detta vid flera tillfällen. Nästa steg: Vuxna behöver bekräfta att vi ser vad K vill berätta. Vi ska filma en matsalssituation för att se hur K kommunicerar i olika sammanhang.”

Du kan läsa mer om filmanalys på sidan Filmanalys – upplägg och frågeställningar.

Publicerat tisdag 5 december 2023