Utredning och mottagande

Här finns information om utredning och mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan.

Innan en elev kan börja i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan måste hemkommunen göra en noggrann utredning. Den genomförs för att kunna bedöma om eleven hör till målgruppen. Initiativet till att göra en utredning kan komma ifrån elevens vårdnadshavare, personalen i förskoleklassen eller grundskolan eller gymnasieskolan eller ifrån eleven själv. 

För att tillhöra målgruppen krävs två saker:

  • Eleven har intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada.
  • Eleven bedöms inte ha förmåga att nå grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskriterier. 

Du kan läsa mer om hur utredning och mottagande går till i Studiepaket dubbla läroplaner: Studiepaket dubbla läroplaner, Moment 1 – utredning och mottagande i grundsärskolan

I Studiepaket dubbla läroplaner finns även en sammanfattande checklista:

I Specialpedagogiska skolmyndighetens tjänst Fråga en rådgivare hittar du svar på vanliga frågor om exempelvis utredning och mottagande i kategorin Intellektuell funktionsnedsättning:

På Skolverkets webbplats finns information om utredning och mottagande i grundsärskolan:

Publicerat måndag 19 september 2022