Filmanalys – upplägg och frågeställningar

På den här sidan finns ett förslag på hur ett tillfälle för filmanalys kan struktureras.

Syftet med en filmanalys är att de som arbetar med eleven kan få en bättre förståelse av exempelvis hur eleven kommunicerar genom att se närmare på inspelade situationer och diskutera dem.

Det här förslaget på filmanalys utgår ifrån fyra frågeställningar:

 • Vad ser jag?
 • Vad tolkar jag?
 • Hur ser vi det som vi tolkar?
 • Vad ser vi för framgångsfaktorer och stödjande strategier?

Steg 1

Titta på en inspelning. Skriv ner ett par ord om vad du vill se närmare på i filmanalysen. 

Steg 2

Välj gemensamt ut en filmsekvens att analysera, helst inte längre än en minut. 

Steg 3: Vad ser jag?

Se filmsekvensen som ni har valt ut. Var och en beskriver vad han eller hon ser. Försök att vara så objektiva och sakliga som möjligt, det vill säga undvik att göra egna tolkningar. Lyssna på vad alla har fått syn på och anteckna det.

Exempel utan tolkning:

 • ”Clara lyfter handen upp i luften. Mohammed kommer in i rummet.”

Exempel med tolkning:

 • ”Clara lyfter upp handen för att säga hej till Mohammed”. 

Steg 4: Vad tolkar jag?

Titta på filmsekvensen igen. Fundera på vad du tror händer i filmen. Diskutera: Hur tolkar var och en det som händer? Kan vi komma överens om en gemensam tolkning? Formulera gärna en hypotes, alltså en idé om vad ni tror. Ni kan behöva se om filmsekvensen flera gånger, även i slowmotion.

Exempel:

 • ”Clara lyfter handen för att säga hej till Mohammed.”
 • ”Clara lyfter handen för att hon får solen i ögonen, hon verkar bli bländad.”
 • ”Clara lyfter på handen för att hon tecknar tecknet för MER eftersom hon precis har fått hjälp att dricka ett glas vatten.” 

Steg 5: Hur ser vi det vi tolkar?

Försök sätta ord på vad det är som gör att ni tolkar händelsen på ett visst sätt.

Exempel:

 • ”När jag säger att Clara lyfter handen för att säga hej till Mohammed … hur ser jag det? Clara ler och vänder sig mot Mohammed.”
 • ”När jag säger att Clara lyfter handen för att hon får solen i ögonen från fönstret och verkar bli bländad … hur ser jag det? Clara vänder sig bort från solen och sätter samtidigt upp handen.” 

Gör en gemensam sammanfattning, till exempel så här:

”När vi har tittat på filmsekvensen flera gånger ser vi att Clara sparkar med sina ben samtidigt som hon lyfter på handen. Clara brukar sparka med benen när hon blir uppspelt och glad. Hon riktar även blicken mot Mohammed och vi ser när vi tittar på filmsekvensen i slowmotion att de två får ögonkontakt. Båda ler mot varandra. Mohammed står inte i motljus. Precis innan Clara lyfter handen vänder hon bort huvudet då hon erbjuds mer vatten.”

Steg 6: Vad ser vi för framgångsfaktorer och stödjande strategier?

Diskutera vilka reflektioner ni tar med er framåt i arbetet, till exempel så här:

”Clara och Mohammed blir glada av att se varandra. Vi planerar att de två ska få göra ett projekt tillsammans. Vi behöver bli mer observanta på att tolka gester som Clara uttrycker med hela kroppen, till exempel med benen, för att inte missa de signaler som hon ger för att starta en kommunikation."

Publicerat tisdag 5 december 2023